Ervaringen stomadragers met stomamateriaal

Vorig jaar gaven leden van de stomavereniging aan dat zij zich zorgen maken over de kwaliteit en betaalbaarheid van stomamateriaal in de toekomst. De stomavereniging besloot dit onderwerp topprioriteit te geven in 2014. Begin dit jaar werd daarom het Meldpunt Stomamaterialen geopend.

Wat komt er binnen aan klachten en signalen?

Er kwamen de afgelopen tijd al ruim tachtig klachten binnen via het meldpunt. De meeste klachten betreffen hulpmiddelen en er kwamen ook veel klachten binnen over zorgverzekeraar CZ, die vanaf 2015 nog maar met één leverancier voor stomamaterialen wil samenwerken (zie het andere nieuwsbericht over CZ in deze nieuwsbrief). De binnengekomen signalen hebben tot meerdere acties geleid: er is een enquête over de vergoeding van hulpmiddelen voor mensen met een ileoanale pouch uitgezet en een enquête over het contact met medisch speciaalzaken. Daarnaast hebben we ons hard gemaakt tegenover CZ.

Uitkomsten enquête hulpmiddelen pouch

Er is bij mensen met een pouch onduidelijkheid en onzekerheid over de vergoeding en blijvende beschikbaarheid van hulpmiddelen. Mensen zijn namelijk door hun medisch speciaalzaken gebeld dat niet alle hulpmiddelen meer vergoed worden. Ook hebben mensen met een pouch het gevoel dat aanvullende (noodzakelijke) hulpmiddelen steeds verder worden uitgekleed. Het gaat om hulpmiddelen zoals indikmiddelen, maandverband en barrière of andere crème. Deze hulpmiddelen zijn vaak essentieel om huidirritatie en pijn rondom de anus te voorkomen, maar ook omdat mensen zich zonder deze hulpmiddelen onzeker voelen, omdat de kans op het verliezen van ontlasting bestaat.
Verder blijkt dat deze hulpmiddelen de ene keer wel en de andere keer niet vergoed worden. Als respondenten proberen om het hulpmiddel toch weer vergoed te krijgen, lukt dit soms wel en in andere gevallen niet of maar gedeeltelijk.

Wat doet de Stomavereniging?

De stomavereniging stuurt de medisch speciaalzaken en de zorgverzekeraars binnenkort een brief naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête. We willen het onderwerp bij hen op de agenda hebben, zodat u goed wordt geïnformeerd en weet waar u aanspraak op kunt maken.

Uitkomst enquête medisch speciaalzaak

Uit de enquête over het contact met de medisch speciaalzaak blijkt dat mensen zijn gebeld met de vraag of zij klachten hebben rondom hun stoma. Ook kregen mensen vragen over de hoeveelheid stomamateriaal die zij gebruiken. Iets meer dan de helft van de mensen gaf aan het niet erg te vinden dat de medisch speciaalzaak belde. Ze vonden het prettig dat er gevraagd werd of het huidige stomamateriaal voldoet. Andere mensen werden juist onzeker door het telefoontje. Houd onze Vooruitgang van september in de gaten voor meer informatie over deze enquête.

Ervaringen melden

Wilt u een ervaring melden, dan kan dit nog altijd op het Meldpunt