Stoma Zorgwijzer gaat door!

Ook in 2016-2017 wordt de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen getoetst aan de minimale normen voor goede stomazorg. Uiterlijk eind oktober staat de nieuwe informatie op de Stoma Zorgwijzer. Ziekenhuizen die voldoen aan de minimale normen ontvangen dan het groene vinkje voor goede stomazorg en een certificaat.

Niet alle ziekenhuizen

Anders dan voorgaande staat eind oktober niet van alle Nederlandse ziekenhuizen de informatie over hun stomazorg op de Stoma Zorgwijzer. Dit heeft te maken met de nieuwe manier van financiering van dit keurmerk.

In 2014 kwam er een eind aan de subsidie van Fonds PGO voor het ontwikkelen van de Stoma Zorgwijzer. Omdat de Stomavereniging het belangrijk vindt dat u goede informatie krijgt bij het maken van uw keuze voor een ziekenhuis, heeft de Stomavereniging ziekenhuizen om een financiële bijdrage gevraagd voor de Stoma Zorgwijzer. Alleen de stomazorg van ziekenhuizen die hieraan bijdragen, wordt nu nog getoetst. En alleen zij komen in aanmerking voor het groene vinkje voor goede zorg.

Informatie

De Stomavereniging wil benadrukken dat dit niet betekent dat de overige ziekenhuizen geen goede stomazorg leveren. Hun zorg wordt alleen niet getoetst voor de Stoma Zorgwijzer. Wel komt er op deze website een link naar deze ziekenhuizen, om mensen optimaal te informeren waar zij informatie over de stomazorg in dit ziekenhuis kunnen vinden.