Uitslag Ledenraadverkiezing bekend!

U heeft massaal gestemd tijdens de verkiezingen voor de nieuwe Ledenraad van 18 maart tot 18 april. Er werden 1399 geldige stemmen uitgebracht; dit betekent dat 20 procent van ons leden heeft gestemd. Hierdoor kunnen we met recht zeggen dat onze leden de nieuwe Ledenraad dragen. Het aantal stemmen is bovendien een enorme stijging ten opzichte van de verkiezingen van 2013, toen 508 leden hun stem uitbrachten. De Stomavereniging is heel blij met deze hoge opkomst.

Er hadden zich twintig leden van de Stomavereniging kandidaat gesteld, een diverse groep mannen en vrouwen, van alle leeftijden en met verschillende stoma’s en verschillende achtergronden. Onze leden konden op drie manieren stemmen. Ze werden via de Vooruitgang uitgenodigd om met een kaart te stemmen of digitaal via onze website. Ook werden mensen waarvan wij het mailadres hebben, per mail uitgenodigd om digitaal te stemmen.

De nieuwe Ledenraad telt acht leden van de oude Ledenraad die opnieuw verkozen zijn en acht nieuwe gezichten.

Nieuw in de Ledenraad

Sanne Blom
Jannie Verheij
Paul Stortelder
Hans Kaptein
Johan de Hoop
Marjan Kamphuis
Kees de With
Dick Heusinkveld

Herkozen in de Ledenraad

Judy van Bruggen
Wouter Deelen
Bert Gootjes
Joke Hagen
Louis Gerritsen
Pieter Elenbaas
Wiebe Tiekstra
Eddy Brugman

Over de Ledenraad

De zittingstermijn van de nieuwe Ledenraad gaat op 1 mei in en duurt tot 30 april 2020. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. De Ledenraad benoemt het bestuur en bepaalt samen met het bestuur de koers van de Stomavereniging op basis van ervaringen en signalen die leden aandragen en ontwikkelingen in het veld. Verder beoordeelt de Ledenraad het bestuur jaarlijks op behaalde resultaten.

Er wordt gewerkt met een strategische cyclus, die bestaat uit een beraad over het strategische plan van het bestuur, een besluitvormende bijeenkomst waarin het definitieve plan wordt goedgekeurd, een vergadering waarin de Ledenraad de van het jaarplan afgeleide begroting al dan niet goedkeurt en de jaarvergadering voor de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening. De Ledenraad komt ten minste drie keer per jaar bijeen en vaker indien nodig.