(Te) lange wachttijden in de zorg

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een rapport gepubliceerd over de wachttijden in de medisch specialistische zorg. Hierin constateert de NZa dat wachttijden sinds 2013 stijgen. Bij een aantal specialismen, waaronder de Maag-, Darm- en leverziekten, is de wachttijd steeds vaker langer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd. Hierbij wordt de algemene norm (zogeheten Treeknormen) overschreden.

Acties om wachttijden tegen te gaan

Eén van de oorzaken van de lange wachttijd die naar voren komt in het rapport, is dat veel mensen niet weten dat er een maximaal aanvaardbare wachttijd geldt. Ook is vaak onbekend dat zorgverzekeraars kunnen bemiddelen naar een ander ziekenhuis/behandelcentrum als de wachttijden langer zijn dan de Treeknormen. Hierdoor wachten patiënten mogelijk langer dan nodig is. Dit is een van de redenen geweest voor de NZa om een actieplan op te stellen om dit meer bekend te maken onder patiënten.

Meer informatie over wachttijden

Zo verplicht de NZa zorgverzekeraars om op hun website hun verzekerden te informeren over de Treeknormen. Daarnaast moeten zorgverzekeraars beter informeren over hun rol in de zorgbemiddeling bij te lange wachttijden. Ook ziekenhuizen en behandelcentra moeten beter informeren over de (lengte van de) wachttijden voor de verschillende specialismen die ze aanbieden.  Op deze manier probeert de NZa meer bekendheid te geven aan de rechten die patiënten hierbij hebben.

Wat kunt u doen als u lang moet wachten?

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd. Op deze website van Ministerie van VWS kunt u terugvinden welke Treeknormen gelden. 

Moet u te lang wachten?

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u te lang moet wachten. Uw verzekeraar heeft de plicht u te bemiddelen naar een andere aanbieder waar u wel op tijd terecht kunt.

Meldpunt NZa

Als u langer moet wachten dan de Treeknorm, kunt u dat ook melden bij de NZa. De NZa houdt toezicht of zorgverzekeraars zich aan de zorgplicht houden en grijpen zo nodig in.  U kunt zich melden bij de Informatie- en Contactcentrum van de NZa op 088 – 770 8 770. Of u kunt uw melding doen via het digitale meldingsformulier van de NZa. Als u zelf niet in staat bent met uw zorgverzekeraar of de NZa contact op te nemen, kan iemand anders die u vertegenwoordigt dat ook namens u doen.