Congres Goed Gebruik Hulpmiddelen

Rein van der Leeuw op congres Goed Gebruik HulpmiddelenOp 11 juni 2018 vond het congres Goed Gebruik Hulpmiddelen plaats. Onze voorzitter Rein van der Leeuw vertelde hoe essentieel zijn hulpmiddelen zijn om vrijheid te kunnen ervaren. Om het leven te kunnen leven zoals hij dat wil. En dat is waar we voor gaan bij de Stomavereniging.

Plenair Debat

Tijdens het plenair debat nemen Dianda Veldman, directeurbestuurder van De Patiëntenfederatie, en Rein van der Leeuw, voorzitter van de Stomavereniging op het podium plaats. Onze voorzitter had een tas bij zich waarin al zijn hulpmiddelen zaten. Hij vertelt openhartig over het belang van goede hulpmiddelen en wat gebruikers allemaal nodig hebben om een normaal leven te kunnen leiden. Het is een geheugensteun over waar het om gaat, maar vooral over wie het gaat.

Mevrouw Veldman sluit aan. Ze wijst op de 2,2 miljoen mensen – 13% van alle Nederlanders – die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. ‘Hulpmiddelen is het ondergeschoven kind van de zorg,’ meent zij. Dit onderwerp moet meer aandacht krijgen. Het publiek is het met haar eens. De zorg is té technisch en té stelselmatig georganiseerd; het proces gaat vaak vóór de leefwereld van de patiënt. Er is veel onnodige bureaucratie met ingewikkelde formulieren die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Hulpmiddelen dragen bij aan kwaliteit van leven

Later nemen de volgende mensen deel aan het gesprek: Margo Weerts, voorzitter van Werkgroep Continentie; Jos Dekkers, voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland; Anneke Bangma, adviseur Verpleegkundigen & Verzorgend Nederland; en Cecil Scholten, directeur Kenniswerken voor Langdurende zorg. Er ontstaat een levendig debat over wat er niet altijd goed gaat in de zorg.

Het publiek is vooral geraakt door de persoonlijke voorbeelden. Er ontstaat meer begrip voor de leefwereld van de patiënt. Conclusie; hulpmiddelen dragen vaak bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt én kunnen bezoeken aan dokter, ziekenhuis of afhankelijkheid zorgverleners of mantelzorger voorkomen.

Congres Goed Gebruik Hulpmiddelen

Het congres werd georganiseerd door de Patiëntenfederatie, Vilans en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor gebruikers, beleidsmedewerkers, zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Lees een uitgebreid sfeerverslag op de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport