Verschil in vergoeding stomahulpmiddelen huid

De Stomavereniging deed in mei vervolgonderzoek naar het gebruik en de vergoeding van stomahulpmiddelen voor de huid. Belangrijke uitkomst is dat er verschillen zitten in de vergoeding van deze middelen tussen zorgverzekeraars.

Huidproblemen voorkomen

Hulpmiddelen voor de huid worden door mensen gebruikt om huidproblemen te voorkomen. De meerderheid van de deelnemers aan dit onderzoek gebruikt een dergelijk hulpmiddel. Dit is niet gek, want voor dit onderzoek werden specifiek mensen uitgenodigd die in eerder onderzoek in 2017 hadden aangegeven dat zij een hulpmiddel voor de huid gebruikten.

Verschil in gebruik

Hulpmiddelen voor de huid worden vaker toegepast om de huid schoon te maken nadat de plak is verwijderd, dan om de plak makkelijker van de huid te laten verwijderen. Er is verschil in gebruik tussen verschillende soorten stoma’s én tussen verschillende systemen.

Verschil in vergoeding

Meer dan de helft van de mensen hoeft het gebruik van hulpmiddelen voor de huid niet zelf te betalen. Mensen die bij CZ verzekerd zijn hoeven het minst vaak te betalen voor deze hulpmiddelen. VGZ verzekerden betalen deze hulpmiddelen het vaakst zelf. Lees hier het volledige rapport.