Nieuwe interim directeur Stomavereniging

Per 1 januari 2019 start Hans Sureveen als interim-directeur bij de Stomavereniging. Hij neemt het stokje over van Anne Braakman die bijna 10 jaar het boegbeeld was van het bureau van de Stomavereniging.

Anne Braakman heeft het bureau van de Stomavereniging met verve geleid. Onder haar leiding is de Stomavereniging zowel bestuurlijk als organisatorisch vernieuwd en geprofessionaliseerd. Anno 2018 is de Stomavereniging een moderne en financieel gezonde patiëntenorganisatie met vernieuwende producten en een heldere communicatiestrategie. De vereniging is een erkende partij bij het ministerie, zorgverzekeraars en de vele andere samenwerkingspartners.

Interim-directeur

Op 1 januari 2019 neemt mr. J.A. (Hans) Sureveen het stokje over. Hij gaat aan de slag als interim-directeur bij de Stomavereniging. Hans Sureveen kent de wereld van patiëntenorganisaties en hun koepels. Zo was hij interim-directeur bij de Borstkankervereniging, procesbegeleider van de fusie van vier bloedkankerpatiëntenorganisaties en programma-ontwikkelaar en -directeur bij PGOsupport.

Samenwerking NFK

De Stomavereniging is bezig om de samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen NFK te intensiveren. Komend jaar onderzoeken we de mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting en backoffice met alle 19 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. Hans Sureveen gaat dit proces voor de Stomavereniging verder begeleiden.