Onderzoek: opnames in de spreekkamer

Wist je dat je gesprekken met je zorgverlener mag opnemen? Sinds eind 2017 is hierover een wet aangenomen. Je kunt het gesprek dan nog eens rustig naluisteren of delen met familie. Dit kan fijn zijn als je het bijvoorbeeld lastig vindt om alle informatie te onthouden. Of wanneer je op basis van deze informatie een keuze moet maken voor een behandeling. 

Toestemming

Sinds deze wet van kracht is, heb je dus geen toestemming nodig van je zorgverlener om het gesprek op te nemen. Uiteraard is het wel zo netjes om je zorgverlener van tevoren in te lichten. Het is dus raadzaam om je behoefte kenbaar te maken en samen tot afspraken te komen. 

Het is echter niet toegestaan om zonder toestemming van je zorgverlener de geluidsopname ook openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via Facebook. De opname is echt alleen bedoeld voor gebruik binnen de privé kring.

Doe mee aan onderzoek

Willemijn, student aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar het effect van geluidsopnames in de spreekkamer. Heb je binnenkort een afspraak met je zorgverlener en wil je na het gesprek enkele vragen online beantwoorden? Doe dan mee! Je ontvangt de vragen per e-mail.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor dit onderzoek door een e-mail te sturen naar w.engberts@student.ru.nl. Geef hierbij aan of je van plan bent om het gesprek op te nemen of niet. Je ontvangt na je afspraak bij je zorgverlener automatisch een link naar de vragenlijst. Uiteraard is je anonimiteit bij dit onderzoek gewaarborgd.