Deel deze pagina

Aanvullende privacyverklaring Sterk met Stoma

De algemene privacyverklaring die van toepassing is op alle persoonsgegevens die wij van onze leden/begunstigers en de gebruikers van de website van de Stomaverenging verwerken, vind je hier. Zoals je kunt lezen, respecteren wij jouw privacy en zorgen wij ervoor dat de door jou verschafte persoonsgegevens en persoonlijke informatie vertrouwelijk worden behandeld. Ook hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Voor de online Sterk met Stoma-omgeving en eventueel aanvullende persoonlijke coaching geldt daar bovenop deze extra verklaring:

Doel
Het doel van Sterk met Stoma is het versterken van de veerkracht van mensen die recent een stoma of pouch hebben gekregen.
Sterk met Stoma is ontwikkeld door de Stomavereniging in samenwerking met Coloplast. Het Sterk met Stoma-programma is bereikbaar via een externe link die direct naar het programma gaat.

Welke gegevens laat je achter?
Tijdens het volgen van het programma vul je antwoorden op verschillende vragen in, die je helpen inzicht te krijgen in verschillende elementen die belangrijk zijn voor veerkracht.

Wat doen wij met deze informatie?

E-mailadres:

Algemene nieuwsbrieven van de Stomavereniging, om je te informeren over nieuws, producten, diensten of acties, ontvang je alleen als je de optie daarvoor zelf aanvinkt. Wil je dergelijke mailings niet langer ontvangen? Afmelden kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Jouw antwoorden binnen de training:

Jouw e-mailadres gebruiken wij om mailings te sturen over het programma. Bijvoorbeeld om je eraan te herinneren dat er een nieuwe module klaarstaat, je te vertellen waar je het bonusmateriaal vindt en je uit te nodigen voor webinars. Ook zullen we je mailadres gebruiken voor een evaluatie na afloop, zodat we het programma kunnen verbeteren.

Jouw antwoorden zijn van jou. Ze blijven binnen jouw account bewaard, zodat je ze kunt teruglezen. De Stomavereniging kijkt niet naar jouw antwoorden en heeft een protocol opgesteld voor het uitlezen van informatie. Om het programma Sterk met Stoma voortdurend te verbeteren, is het namelijk wél nodig dat er analyses worden gemaakt van het gebruik. We kijken bijvoorbeeld hoeveel mensen die zich hebben ingeschreven voor het programma, werkelijk aan de slag gaan hiermee. En welk tempo wordt aangehouden om de thema’s te doorlopen. Deze gegevens worden dan geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar de deelnemers. 

Vind je het ondanks deze zorgvuldigheid geen prettig idee persoonlijke informatie achter te laten, dan kun je ervoor kiezen je antwoorden elders op te schrijven. In de training kun je het antwoordveld dan leeglaten en op ‘volgende’ klikken.

Hoe zit het met de andere bedrijven die bij deze training betrokken zijn?
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de levering van de dienstverlening onder de hoofdovereenkomst en facturering daarvan, één en ander in overeenstemming met artikel 10. De te hanteren bewaartermijn is één jaar vanaf het aangaan van het programma.

Persoonlijke coaching
Heb jij je aangemeld voor de combinatie van Sterk met Stoma met persoonlijke coaching? Dan hebben wij naast bovenstaande gegevens nog extra informatie van jou gevraagd. Namelijk het polisnummer van jouw a.s.r.-zorgverzekering en de wat persoonlijker vraag waar je specifiek aan wilt werken.

Deze informatie gebruiken wij om:

  • De juiste coach aan jou te koppelen
  • Afspraken met jou in te kunnen plannen
  • De kosten te declareren bij de zorgverzekeraar


Uiteraard gaan wij ook met deze informatie zeer zorgvuldig om.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je mailen naar het secretariaat van de Stomavereniging, info@stomavereniging.nl.

menu