Deel deze pagina

Amalia kinderziekenhuis Radboudumc Nijmegen

Contactgegevens

Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Telefoon: 024 – 361 1111
E-mail: stomazorg.kg@radboudumc.nl
Website: www.amaliakinderziekenhuis.nl

Team bestaat uit één verpleegkundig specialist urologie (polikliniek). Voor continent stoma: vier verpleegkundig specialisten kinderurologie, waarvan één poliklinisch. Voor darmstoma en gastrostoma: één kinderstomaverpleegkundige en één verpleegkundig specialist kinderchirurgie (klinisch en poliklinisch). Drie kinderurologen en één fellow kinderuroloog en zeven kinderchirurgen.

Poliklinisch spreekuur

Kinderurologie

 • Alleen op afspraak op dinsdag 8.00 – 16.00 uur donderdag 10.00 – 12.00 uur.
 • Maandag, donderdagmiddag en vrijdag: geen spreekuur, wel bereikbaar.

Kinderchirurgie

 • Polispreekuur: dinsdagmiddag (kinderstomaverpleegkundige), woensdagochtend (verpleegkundig specialist) en donderdagochtend (kinderstomaverpleegkundige en verpleegkundig specialist).
 • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: geen spreekuur, wel bereikbaar.

Telefonisch spreekuur

Bij complicaties of problemen binnen kantoortijden

 • Kinderurologie: telefonisch via administratie, via e-mail of via zorgdomein
 • Kinderchirurgie: telefonisch via triage, poli-chirurgie van 8-17 uur, via secretariaat kinderchirurgie of via afdeling het Strand. Of per mail.

Bij complicaties of problemen buiten kantoortijden

 • Kinderurologie: Huisartsenpost , bijvoorbeeld bij urineweginfectie, bij specifieke stoma/ katheterproblemen of via dienstdoende assistent of via medische speciaalzaak
 • Kinderchirurgie: Telefonisch via SEH, afdeling het F2b, portier RadboudUMC , vragen naar dienstdoende kinderchirurg

Welke zorg vindt plaats in het Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc?

 • Colostoma: voorbereiding op de operatie, aanleg stoma en nazorg en controle.
 • Ileostoma: idem
 • Pouch: idem
 • Urinestoma volgens Bricker: idem
 • Malone stoma: idem
 • Ureterocutanesostomie volgens Sober: idem
 • Nefrostomie: idem
 • Vesicostoma: idem
 • Continent urinestoma: idem
 • Gastrostoma/PEG: idem
 • Voedingsjejunostoma: idem

Samenwerking

Bij het bereiken van het 18e jaar gaat de patiënt in principe naar de volwassen zorg van het Radboudumc. Dit gebeurt via het transitietraject dat op 12-jarige leeftijd wordt ingezet.

menu