Deel deze pagina

Amsterdam UMC locatie AMC/EKZ

Contactgegevens

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Telefoon: 020 – 566 7771
E-mail: m.e.voskeuil@amsterdamumc.nl
Website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm

Team bestaat uit twee kinderstomaverpleegkundigen en acht kinderchirurgen.

Poliklinisch spreekuur

Alleen op afspraak op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Bij complicaties of problemen binnen kantoortijden

Stuur een e-mail naar m.e.voskeuil@amsterdamumc.nl of spreek een voicemail in op 020 – 566 7771

Bij complicaties buiten kantoortijden

Vraag naar de dienstdoende kinderchirurg

Welke zorg vindt plaats op locatie AMC/EKZ?

  • Colostoma: voorbereiding op de operatie, aanleg stoma en nazorg en controle.
  • Ileostoma: idem
  • Malone stoma: idem
  • Pouch: idem
  • Jejunostoma: idem
  • Chait Trapdoor: voorbereiding op de operatie, inbrengen chait en nazorg en controle
  • Gastrostoma/PEG: afdeling Maag, darm, lever

Samenwerking

Het Emma Kinderziekenhuis is onderdeel van het Amsterdam UMC locatie AMC. Bij het bereiken van het 18e jaar gaat de patiënt naar de volwassen stomaverpleegkundige. Het eerste bezoek is samen met de kinderstomaverpleegkundige.

menu