Deel deze pagina

Amsterdam UMC locatie VUmc/EKZ

Contactgegevens

De Boelelaan 1118, PK 0 Y 156
1081 HZ AZ Amsterdam

Telefoon: 020 – 444 0767
E-mail: kindercontinentie@vumc.nl
Website: www.vumc.nl

Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam werkt op 2 locaties: Amsterdam UMC locaties VUmc en AMC en er zijn 8 kinderchirurgen die stoma’s aanleggen.

Poliklinisch spreekuur

Alleen op afspraak op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Telefonisch spreekuur

Maandag-vrijdag: 11.00 – 12.30

Bij complicaties of problemen binnen kantoortijden

Stuur een e-mail naar kindercontinentie@vumc.nl of bel tijdens het telefonische spreekuur 020 – 444 0767. In noodgevallen (020 – 444 4444 en vraag naar de kinderstomaverpleegkundige).

Bij complicaties of problemen buiten kantoortijden

Op voicemailbericht en in email afwezigheidsbericht staat dat ouders contact kunnen opnemen met de behandelend arts via de kinderafdeling.

Welke zorg vindt plaats op locatie VUmc/EKZ?

  • Colostoma: voorbereiding op de operatie, aanleg stoma en nazorg en controle.
  • Ileostoma: idem
  • Pouch: idem
  • Urinestoma volgens Bricker: idem
  • Ureterocutanesostomie volgens Sober: idem
  • Nefrostomie: idem
  • Vesicostoma: idem
  • Chait Trapdoor: idem
  • Continent urinestoma: idem
  • Gastrostoma/PEG: door PEG verpleegkundige

Samenwerking

Bij het bereiken van het 18e jaar gaat de patiënt naar de volwassen zorg via de Transitiepoli.

Wereldwijde richtlijn kinderstomazorg

Via deze link is de richtlijn kinderstomazorg te zien die in 2018 is gepubliceerd.

menu