Deel deze pagina

Bestuur en Adviesraad

De directie van de Stomavereniging legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur en de ledenraad. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces, de ledenraad ziet toe op het resultaat. Daarnaast heeft de Stomavereniging een adviesraad met artsen, stomaverpleegkundigen en deskundigen uit het bedrijfsleven.

Verenigingsbestuur

  • Sanne Blom (voorzitter)
  • John van de Langenberg (penningmeester)
  • Ruben Meijer (algemeen bestuurslid)
  • Arjen Noordzij (algemeen bestuurslid)
  • Ilse Woudenberg (algemeen bestuurslid)
  • Wim Gerlag (algemeen bestuurslid)
menu