Stomapanel.nl

De Stomavereniging maakt zich sterk voor optimale kwaliteit van zorg en leven voor mensen met een stoma en pouch. En daar hebben wij uw hulp bij nodig! Daarom is het stomapanel.nl opgericht. Via dit online panel kunt u uw stem laten horen over allerlei zaken die te maken hebben met leven met een stoma of pouch. Ruim 2000 stomadragers gingen u voor en daar zijn we bijzonder blij mee!

Hoe werkt het?

Via www.stomapanel.nl kunt u een account aanmaken. Als deelnemer van het stomapanel ontvangt u enkele keren per jaar een vragenlijst via de e-mail. U besluit zelf per keer of u de vragenlijst invult of niet.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De Stomavereniging legt het Stomapanel vragenlijsten voor over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Bijvoorbeeld belemmeringen in het dagelijks leven of stomamateriaal. Veel mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen vanwege geluiden over de vergoeding van stomamateriaal. Wanneer de Stomavereniging veel dezelfde signalen binnenkrijgt, peilt zij via het Stomapanel hoe groot het probleem is en waarom het een probleem is.

Wat wordt ermee bereikt?

De Stomavereniging maakt zich sterk voor de belangen van alle stomadragers in Nederland. Met uw antwoorden kunnen wij een krachtig geluid afgeven wanneer wij in gesprek gaan met zorgverzekeraars en medisch speciaalzaken. Bijvoorbeeld om onder de aandacht te brengen waarom het belangrijk is dat er keuzevrijheid blijft of dat bepaalde producten beschikbaar moeten blijven wanneer u deze nodig heeft.

Klik hier over een overzicht van voorgaande peilingen: