Peilingen 2011

Peiling oktober 2011: Evaluatie kwaliteitscriteria stomazorg

  • ‘Stomapanel ‘Kwaliteitscriteria’ biedt nuttige uitkomsten’ (Vooruitgang, december 2011) Deze peiling bevestigde wat al bekend was en leverde ook een aantal nieuwe inzichten op. De uitkomsten worden gebruikt om de huidige set kwaliteitscriteria aan te scherpen.
  • ‘Zesde peiling: Evaluatie kwaliteitscriteria stomazorg’ (volledig rapport) Wat zijn de 10 belangrijkste kwaliteitscriteria in stomazorg? Dat werd aan de panelleden voorgelegd.

Peiling juni 2011: Waardering van de dienstverlening

  • ‘Vijfde peiling stomapanel.nl: dienstverlening stomavereniging’ (Vooruitgang juni 2011) De panelleden zijn over erg positief over de stomavereniging en haar dienstverlening en waarden haar met een 7,9. De verbeterpunten worden meegenomen in het beleids- en werkplan van de stomavereniging.
  • ‘Vijfde peiling: Waardering van de dienstverlening’ (volledig rapport) Hoe wordt de dienstverlening door stomadragers gewaardeerd? Hoe is de informatievoorziening? Dit en meer kwam aan bod in de vijfde peiling.