Peilingen 2012

Peiling december 2012: Dienstverlening Stomavereniging

Uit dit rapport blijkt dat bijna alle respondenten de Stomavereniging typeren als een betrokken, zichtbare, kritische en deskundige organisatie en als een vereniging voor alle leeftijden.