Peilingen 2018

Hieronder staan de uitkomsten van de onderzoeken die door de Stomavereniging in 2018 zijn gepubliceerd. Klik op de naam om het rapport of artikel te downloaden.

Peiling mei 2018: Veranderingen in de zorg

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Dat geldt voor zowel de organisatie als de kosten in de zorg. Ook verandert het beeld van leven met een ziekte. Mediq verkent samen met de Stomaverenging, stomaverpleegkundigen van het Amphia Ziekenhuis en het Bernhove Ziekenhuis, en het kennisinstituut PON, wat dat voor u als patiënt betekent. Hoe leeft u met uw gezondheid? De resultaten worden eind 2018 gepubliceerd.

Peiling mei 2018: Goede kankerzorg is meer dan een medische behandeling

Een kwart van de Nederlandse kankerpatiënten heeft in het ziekenhuis geen vast aanspreekpunt, terwijl de meeste van hen daar wel behoefte aan hebben. Drie op de tien patiënten ontvangt helemaal geen informatie over ondersteuning bij het omgaan met de ziekte, behandeling en de gevolgen daarvan. Deze uitvraag is uitgevoerd in samenwerking met de NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties. Lees hier de resultaten

Peiling mei 2018: Gebruik en vergoeding lijmrestverwijderaars

De Stomavereniging ontvangt regelmatig signalen over de vergoeding van stomahulpmiddelen. Vorig jaar deed de Stomavereniging onderzoek naar het gebruik van deze middelen en welke extra kosten deze met zich meebrengen. Als aanvulling daarop wil de Stomavereniging nog beter inzicht krijgen in welke soort hulpmiddelen voor de huid wel of niet worden vergoed. Dit onderzoek gaat over lijmrestverwijderaars. Het is het doel van de Stomavereniging om ervoor te zorgen dat mensen met een stoma of pouch geen extra kosten hoeven te maken voor deze middelen wanneer zij die nodig hebben om te kunnen functioneren. De resultaten worden eind 2018 gepubliceerd.

Peiling mei 2018: Tevredenheidsonderzoek

De Stomavereniging krijgt een 7,7 van haar leden en blinkt vooral uit in betrouwbare informatievoorziening en inzet voor de beste zorg. Dit blijkt uit een tevredenheidsonderzoek bij 876 leden. Daarnaast wordt ons kwartaalmagazine Vooruitgang graag gelezen en is een belangrijke bron van informatie. Deze inzichten zijn voortgekomen uit een groot tevredenheidsonderzoek dat Kantar Public voor NFK en haar 20 kankerpatiëntenorganisaties heeft uitgevoerd. In totaal hebben 14 van de 20 patiëntenorganisaties (waaronder Stomavereniging) voldoende respons behaald om opgenomen te worden in de reportage. Lees het volledige onderzoek hier.

Peiling juni 2018: Gebruik en vergoeding van zout en ORS

Zelfzorggeneesmiddelen, zoals ORS, diarreeremmers, vitaminen en zout vallen niet (of onder voorwaarden) onder verzekerde zorg. Dit terwijl deze middelen voor mensen met een ileostoma onderdeel kan zijn van hun dagelijkse medicatie. Verschillende organisaties, waaronder de Stomavereniging, maken zich er zorgen over dat deze middelen niet voor iedereen beschikbaar zijn. Terwijl zij dit wel nodig hebben. De Stomavereniging wil met dit onderzoek inzicht krijgen in het gebruik van en de noodzaak voor het gebruik van zelfzorgmiddelen voor mensen met een ileostoma. Daarnaast wil de Stomavereniging haar eigen voorlichting over vocht- en zoutopname voor mensen met een ileostoma verbeteren. Lees de resultaten hier