Uw regio

De regio’s van de Stomavereniging organiseren diverse inloop- en lotgenotenbijeenkomsten in verschillende steden in de regio en op verschillende data en tijdstippen. Deze bijeenkomsten zijn voor mensen met een stoma om in contact te komen met andere stomadragers, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De bijeenkomsten kunnen variëren van een inloopochtend of -middag, een themabijeenkomst, nieuwe leden bijeenkomst of een ledenbijeenkomst.

Wilt u naar een bijeenkomst bij u in de buurt? Kijk in de agenda.

Regiobestuur

Elke regio kent een regionaal bestuur, dat tenminste uit drie leden bestaat. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken in de regio op alle gebieden, als uitvoeringsorgaan voor de directie van de vereniging.

Hieronder zijn de namen van de regiovoorzitters opgenomen. Wilt u contact met hen opnemen? Klikt u dan op de naam: