Noord Holland/Flevoland/Utrecht

Bestuur:

  • Coördinator Regio Midden, coördinator inloopbijeenkomsten: Wim van Maanen
  • Coördinator themabijeenkomsten, medebestuurslid: Cor Damman