Aanpassingen

In principe worden aanpassingen op de werkplek gewoon vergoed. Een werkgever kan dit niet zomaar weigeren. Veel mensen met een stoma hebben geen andere werkplekaanpassing nodig dan een toilet met afvalbakken en ruimte om verzorgingsspullen neer te leggen.

Maatregelen

Als gevolg van de operatie kan het (soms) nodig zijn om tijdelijke maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan zitproblemen of gebrek aan energie. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door andere werktijden, een speciaal kussen of een nieuwe stoel.

Hulp

Een stomaverpleegkundige ondersteunt u niet alleen direct na de operatie. Zij kan ook tips geven over praktische zaken rondom leven met een stoma. Als werkhervatting ter sprake komt, kunt u tips vragen hoe u eventuele problemen kunt voorkomen.

Deskundigen

Sommige stomadragers hebben er baat bij om een ergotherapeut of een arbocoördinator in te schakelen. Die bekijkt uw werksituatie en uw mogelijkheden. Misschien kunt u tijdelijk bepaalde handelingen niet verrichten, maar kunt u het werk op een andere manier aanpakken. Of misschien heeft u een hulpmiddel nodig. U kunt de hulp van een ergotherapeut aanvragen via de bedrijfsarts of huisarts.