Arbeidsongeschikt

Als u door ziekte of een ongeval werkzaamheden gedeeltelijk of geheel niet meer kunt uitvoeren spreekt met van arbeidsongeschiktheid. Dit grijpt in op meerdere aspecten van uw leven, vooral financieel. Er zijn een aantal wettelijke regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Als u rbeidsongeschikt raakt kunt u aanspraak maken op een uitkering. Het UWV beslist hierover.