WIA uitkering

De WIA-uitkering is een uitkering die u ontvangt als u langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent. Na de 104e week stopt de loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever. Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.  WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk WGA en IVA:

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Wanneer een WIA-uitkering?

Waar u recht op heeft, hangt er vanaf of u in de toekomst kunt werken.

  • U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent
  • U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt.
  • U krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

Geen recht op WIA-uitkering

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. U blijft dan in dienst bij uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie.