Nieuwe werkgever

Had u geen werkgever meer en ontving u een uitkering? Dan is het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) verantwoordelijk voor uw re-integratie. Het UWV schakelt hiervoor een re-integratiebedrijf in. Als u wilt, kunt u ook een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) aanvragen. Hiermee bepaalt u zelf veel meer de inhoud en richting van de re-integratie.

Als u na uw ziekteperiode weer aan de slag kunt en u had geen uitkering en geen baan, dan is het verstandig contact op te nemen met het UWV. U kunt uitleggen wat de oorzaak is van uw stoma en wat u denkt aan te kunnen. Doet u dit niet, dan kan het gebeuren dat u niet verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij het UWV.

Solliciteren

Het is aan u of u tijdens de sollicitatie iets zegt over uw stoma. Als de stoma geen belemmeringen oplevert voor de uitvoering van uw functie, hoeft u niets te zeggen. U bent daar wettelijk tegen beschermd.

Alleen als uw stoma wel invloed heeft op het uitoefenen van uw functie, moet u het melden. Omdat mensen met een stoma soms geen zware voorwerpen mogen tillen, is het voor een magazijnmedewerker bijvoorbeeld wel belangrijk om de stoma te melden.