Terugkeer op werk

Als u ziek wordt, wordt in principe meteen een re-integratieproces in gang gezet. De werkgever neemt contact met u op om te vragen wat er aan de hand is.

Datum terugkeer

U hoeft in principe niet te vertellen wat er aan de hand is. Voor de werkgever is alleen van belang wat de beperkingen zijn voor uw functie en wanneer u weer verwacht aan het werk te gaan. Wanneer het gaat om een langere herstelperiode (zoals bij de aanleg van een stoma) maar u kunt daarna weer aan het werk, dan wordt weinig ondernomen.

Met de bedrijfsarts spreekt u een voorlopige datum af, waarop u zich weer meldt om uw herstel te bespreken. Vervolgens maakt u een afspraak wanneer u weer aan de slag gaat en voor hoeveel uur. Daarnaast wordt een plan gemaakt waarin staat wanneer u weer volledig gaat werken.

Andere functie

Verloopt het herstel trager dan verwacht en kunt u nog niet direct aan het werk? Bekijk dan samen met uw werkgever wat er wel mogelijk is. Misschien past een andere functie op dit moment beter bij u?

De huidige wetgeving is er in ieder geval op gericht om iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat wil niet zeggen dat wanneer iemand echt niet kan werken, daartoe gedwongen wordt.

Ken uw grenzen

Veel mensen met een stoma willen graag snel weer aan het werk en nemen niet genoeg tijd om te herstellen.  In sommige gevallen is het juist slimmer om langzaamaan te beginnen en daarna de werktijden op te voeren, dan weer uit te vallen na een te snelle start.

Informatie

Soms komt het voor dat arbo-artsen of bedrijfsartsen niet precies weten wat een stoma is. Daarom is het handig om wat informatiemateriaal mee te nemen. Daarnaast kunt u hen contactgegevens geven van uw specialist. Een andere oplossing is om een verklaring mee te nemen van uw behandelend arts.