Ondersteunende organisaties

Alarmcentrale

Check in uw zorgpolis en/of reisverzekering welke alarmcentrale u kunt bellen in geval van pech, ziekte of een ongeval. Alarmcentrales zijn altijd 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Branchevereniging Aangepaste Vakanties

De NBAV (Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties) is een vereniging van reisorganisaties en accommodaties die zich richten op vakanties voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. De NBAV werkt met een keurmerk en geeft jaarlijks de Blauwe Gids uit met informatie over vakantie, sport en recreatie. Bel voor meer informatie (020) 635 31 65 of kijk op www.nbav.nl

Thuiszorg

Heeft u thuiszorg nodig en blijft u in Nederland, dan is het soms mogelijk om daarvan ook gebruik te maken in de regio waar u tijdelijk verblijft. Laat u hierover informeren door uw eigen en de lokale thuiszorgorganisatie.

Ook in sommige vakantielanden kunt u, onder bepaalde voorwaarden, diverse vormen van verpleging en verzorging aan huis krijgen. Bel voor meer informatie naar de Samenwerkende Buitenlandse Zorgorganisaties, telefoon (0299) 65 65 57 of kijk op www.zorgbuitenland.nl