Operatie colostoma: stoma aanleggen

Er zijn drie verschillende operatietechnieken voor het aanleggen van een colostoma. Een dubbelloops colostoma, eindstandig stoma of Malone stoma. Welke techniek in uw geval wordt toegepast, hangt af van uw situatie en voorkeur. U bespreekt dit met de specialist en stomaverpleegkundige.

Dubbelloops colostoma

Een dubbelloops colostoma heeft twee openingen: één voor de ontlasting en één voor het slijm. Bij een dubbelloops stoma haalt de chirurg een stuk van de dikke darm door een opening in de buik naar buiten. Dat darmdeel wordt geopend en aan de huid gehecht. De dikke darm heeft nu een soort omleiding.

Er liggen twee openingen naast elkaar:

  1. Een opening waaruit ontlasting komt.
  2. Een opening waaruit slijm komt.

Het stuk darm waar geen ontlasting langs komt, blijft slijm produceren dat afgevoerd moet worden. Dit slijm kan ook op de natuurlijke weg via de anus naar buiten komen. Dit lijkt dan op lichtgekleurde ontlasting. Soms wordt het stuk darm waar het slijm uitkomt onder de huid gehecht zodat er maar één opening ontstaat. Een dubbelloops stoma wordt vaak tijdelijk aangelegd.

Dubbelloops colostoma

Eindstandig colostoma

Een eindstandig stoma heeft één opening waar de ontlasting uitkomt. Bij een eindstandig colostoma wordt een stukje darm door de buikwand naar buiten gehaald, omgeslagen van binnen naar buiten en vervolgens aan de huid vastgehecht. Er komen ontlasting en lucht naar buiten. Het kan zijn dat het einde van de dikke darm (endeldarm) nog in de buik aanwezig is. In dit geval kan er nog slijm via de anus naar buiten komen. Soms is dan een hersteloperatie mogelijk waarbij een nieuwe verbinding gemaakt wordt van de (dunne) darm met de endeldarm of anus. Een eindstandig stoma is meestal blijvend.

Eindstandig colostoma

 

Malone stoma of MACE stoma: spoelen

Een Malone stoma of MACE-stoma is een stoma waarmee de darm kan worden gespoeld. Deze stoma is dus niet bedoeld om ontlasting kwijt te raken. Er wordt een opening in de darm gemaakt die in contact staat met de buik. Daarin wordt een katheter gebracht waardoor de darm vanaf die plek gespoeld kan worden. Na een aantal weken wordt de katheter vervangen door een plastic dopje (Mic-Key button) dat open en dicht kan. Er wordt dan een slang op de stoma aangesloten.

Een Malone-stoma wordt aangelegd bij mensen met obstipatie klachten of juist incontinentie door een slecht werkende endeldarm. Door te spoelen wordt de ontlasting verwijderd op momenten dat het iemand uitkomt.

De naam MACE is daar weer een afgeleide van: Malone, Antegraad (met de stroming mee), Colonic (dikke darm) Enema (spoeling). De Malone-stoma werd vroeger vaker op de blindedarm aangebracht, maar dit gebeurt niet meer zo veel omdat deze sneller dichtgroeit. Een Malone-stoma op de blindedarm wordt Monti genoemd.

Malone stoma

 

Lees meer over