Informatie en contactgegevens ziekenhuizen

Een stoma bij een kind wordt altijd in een academisch ziekenhuis aangelegd. Daar werken deskundigen die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van een stoma bij kinderen en de begeleiding daarna. Als kinderen 18 jaar zijn, gaan zij over naar de volwassenenzorg, mochten ze dan nog in behandeling zijn in (kinder)ziekenhuis.

De volgende academische ziekenhuizen leggen stoma’s aan bij kinderen en begeleiden uw kind na de operatie.