VUmc Amsterdam

Senior Verpleegkundig Consulenten Stoma-Continentiezorg Kinderen

edith

 

 

 

 

 

Edith Ekkerman

carola

 

 

 

 

 

Carola McDonald

Floorte Hoogervorst

Contactgegevens

De Boelelaan 1118, PK 0 Y 156
1081 HZ AZ Amsterdam

Telefoon: 020 – 444 0767
E-mail: kindercontinentie@vumc.nl
Website: www.vumc.nl

Team bestaat uit twee kinderstomaverpleegkundigen en negen kinderchirurgen.

Poliklinisch spreekuur

Alleen op afspraak op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag.

Telefonisch spreekuur

Maandag-donderdag: 11.30 – 12.30

Bij complicaties of problemen binnen kantoortijden

Stuur een e-mail naar kindercontinentie@vumc.nl of bel tijdens het telefonische spreekuur 020 – 444 0767. In noodgevallen (020 – 444 4444 en vraag naar de kinderstomaverpleegkundige).

Bij complicaties of problemen buiten kantoortijden

Op voicemailbericht en in email afwezigheidsbericht staat dat ouders contact kunnen opnemen met de behandelend arts via de kinderafdeling.

Welke zorg vindt plaats in het VUmc?

  • Colostoma: voorbereiding op de operatie, aanleg stoma en nazorg en controle.
  • Ileostoma: idem
  • Pouch: idem
  • Urinestoma volgens Bricker: idem
  • Ureterocutanesostomie volgens Sober: idem
  • Nefrostomie: idem
  • Vesicostoma: idem
  • Chait Trapdoor: idem
  • Continent urinestoma: idem
  • Gastrostoma/PEG: door PEG verpleegkundige

Samenwerking

Bij het bereiken van het 18e jaar gaat de patiënt naar de volwassen zorg via de Transitiepoli.