Lange termijn complicaties

Op lange termijn kunnen de volgende complicaties zich voordoen:

(Continent) urinestoma

 1. Stofwisselingsproblemen: deze zijn te verhelpen door voldoende te drinken en soms zijn medicijnen nodig.
 2. Problemen met uw stoma: overleg hierover altijd met uw stomaverpleegkundige.
 3. Lekkage (ook bij continent urinestoma en neoblaas): overleg altijd met uw stomaverpleegkundige. Bij een continent urinestoma is soms een nieuwe operatie noodzakelijk. Bij een neoblaas kan bekkenfysiotherapie een uitkomst bieden en soms een nieuwe operatie.
 4. Nierbekkenontsteking: voldoende drinken kan helpen, soms zijn onderhoudsantibiotica nodig.
 5. Littekenbreuk: oefeningen (van een fysiotherapeut), een breukband of een operatie kunnen helpen.
 6. Vernauwing overgang urineleider(s) naar stoma of nieuwe blaas: soms wordt de vernauwing gedotterd, vaak is een operatie nodig.
 7. Niersteenvorming: door voldoende te drinken infecties zoveel mogelijk voorkomen. Soms worden medicijnen voorgeschreven.
 8. Bij continent stoma en neoblaas steenvorming in de nieuwe blaas:
  1. Steenvorming, zie 7
  2. kanker in de nieuwe blaas: advies is om na vijf jaar regelmatig een kijkonderzoek van de nieuwe blaas te ondergaan.