Fase 2: Aanleg van de stoma

Plaatsbepaling stoma door stomaverpleegkundigen Haga ZiekenhuisU bent opgenomen in het ziekenhuis waar de stoma wordt aangelegd. Voor de operatie ziet u de medisch specialist. Hij of zij controleert of de stomaplaats duidelijk is gemarkeerd. In een kort gesprek checkt uw medisch specialist of alles duidelijk is. Heeft u vragen, schroom dan niet om die te stellen. 

Tijdens de operatie

Tijdens de ingreep behandelt de medisch specialist uw ziekte of aandoening. Vervolgens legt hij of zij de stoma aan. Het kan ook zo zijn dat uw behandeling alleen bestaat uit het aanleggen van een stoma. Het aanleggen van een stoma gebeurt volgens de laatste inzichten en richtlijnen. U kunt erop rekenen dat uw medisch specialist alles zal doen om complicaties te beperken. Mochten er toch complicaties zijn, dan wordt er alles aan gedaan om deze zo snel mogelijk te verhelpen. Complicaties worden altijd in uw medisch dossier vermeld.

Na de operatie 

Na de operatie komt de medisch specialist bij u langs om te vertellen hoe de operatie is gegaan en of de operatie is uitgevoerd zoals afgesproken. Eventueel brengt de medisch specialist wijzigingen aan in het behandelplan, mocht de operatie daartoe aanleiding geven. 

Stoma controleren

Uw stoma wordt in de periode na de operatie de eerste 24 tot 48 uur regelmatig gecontroleerd en geobserveerd door de verpleegkundige. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de kleur van de stoma, de toestand van de huid rond uw stoma, de afmetingen van de stoma en naar uw hechtingen. Dit is bedoeld om er op tijd bij te zijn mochten zich complicaties of problemen voordoen. 

Eerste keer kijken

Veel mensen vinden het moeilijk om de stoma voor de eerste keer te zien, ook omdat deze de eerste dagen na de operatie nog vaak opgezwollen is. Wanneer u wilt, kunt u de eerste keer samen met de stomaverpleegkundige kijken. Zij kan uitleg geven over de stoma, bijvoorbeeld met behulp van een handspiegel. Wat is er te zien en wat gaat er nog veranderen aan de vorm en de kleur? U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen. 

Verzorging van de stoma

Stap voor stap leert u van de verpleegkundigen hoe u de stoma kunt verzorgen. Wanneer u wilt, kunt u hierbij uw partner of naaste betrekken. Uw stomaverpleegkundige helpt u bij het wennen aan de stoma. Wanneer u wordt ontslagen uit het ziekenhuis, bent u in staat om zelf uw stoma te verzorgen. Kunt u het niet zelf, dan zal de stomaverpleegkundige ervoor zorgen dat dit thuis goed wordt geregeld. Voordat u naar huis gaat controleert de stomaverpleegkundige uw stoma en informeert of u nog vragen heeft. 

Ontslaggesprek

Heeft u vragen of bent u ergens onzeker over? Bespreek dit met uw stomaverpleegkundige. Het ontslaggesprek wordt gedaan door een verpleegkundige en de zaalarts. 

Nacontrole

Binnen enkele weken na ontslag uit het ziekenhuis kunt u terecht voor de eerste nacontrole. Dit kan zijn in het ziekenhuis waar u geopereerd bent of in het ziekenhuis waarin u nazorg krijgt. Bij deze nacontroles kijkt de medisch specialist of het goed gaat met u, het operatiegebied en de stoma. Bij voorkeur is uw eerste controle bij de medisch specialist die uw stoma heeft aangelegd. Tijdens dit gesprek kunt u ook aangeven wat uw ervaringen waren en of de behandeling aan uw verwachtingen heeft voldaan. Uw medisch specialist brengt u huisarts op de hoogte van de ingreep. 

Meer informatie over Fase 2 vindt u in de folder ‘Dit is goede stomazorg!’

Lees meer over