Fase 3: Als de stoma is aangelegd

Binnen enkele weken na ontslag kunt u terecht voor de eerste nacontrole. Dit kan in het ziekenhuis waar u geopereerd bent of waarin u nazorg krijgt. De medisch specialist kijkt of het goed gaat met u, het operatiegebied en de stoma.

De stomaverpleegkundige belt u binnen enkele dagen na ontslag op om te vragen hoe het gaat. U kunt in dit gesprek al uw vragen stellen en de stomaverpleegkundige legt uit wat u moet doen bij complicaties.

De stomaverpleegkundige maakt in overleg met u afspraken over de nacontroles. Hierbij kijkt hij of zij naar het gebruik van het stomamateriaal en of aanpassing van het materiaal nodig is. Bij complicaties verwijst de stomaverpleegkundige u door naar de medisch specialist.

Lees meer over