Fase 3: Eerste periode thuis

De operatie is achter de rug en u gaat naar huis. Eenmaal thuis gaat u zelf uw stoma verzorgen. Dit is de eerste stap naar het leren leven met een stoma. De stomaverpleegkundige van het ziekenhuis regelt de stomazorg in de fase direct nadat u bent geopereerd en weer thuis bent. 

U wordt thuis gebeld

De stomaverpleegkundige, of andere verpleegkundige van het ziekenhuis, belt u binnen enkele dagen na het ontslag op om te vragen hoe het gaat. U kunt in dit gesprek al uw vragen stellen. De stomaverpleegkundige zal u uitleggen waar u terecht kunt bij problemen en mogelijke complicaties met uw stoma. 

Medisch specialist is eindverantwoordelijk

Uw medisch specialist is eindverantwoordelijk voor uw stoma, ook als u weer thuis bent. Als een andere zorgverlener bij u een complicatie vaststelt, verwijst hij of zij u door naar de medisch specialist. De medisch specialist controleert en inspecteert uw stoma in ieder geval nog één keer poliklinisch. Hij of zij zal na deze controle uitleggen bij wie u terecht kunt voor de vervolgcontroles: uw medisch specialist zelf of de stomaverpleegkundige. 

Vervolgcontroles

Samen met de stomaverpleegkundige maakt u afspraken over de vervolgcontroles. De stomaverpleegkundige controleert bij elke afspraak hoe het met uw stoma gaat en vraagt of er zaken zijn waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bij complicaties verwijst zij u door naar de medisch specialist. 

Wanneer er problemen zijn met het stomamateriaal, bekijkt de stomaverpleegkundige of het stomamateriaal nog wel het beste bij u past. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw gezondheidstoestand veranderd is, omdat u bijvoorbeeld chemokuren krijgt. Of dat u in de dagelijkse praktijk toch niet goed overweg kunt met uw type stomamateriaal.

De stomaverpleegkundige helpt u om met de situatie om te gaan. Zij ondersteunt u lichamelijk, psychisch en sociaal en stimuleert u om weer de touwtjes in eigen handen te nemen. Samen bespreekt u vragen als: Geeft de stoma lichamelijke klachten? Kunt u het psychisch verwerken? Kunt u uw leven weer oppakken? Hoe verloopt de behandeling verder?

Nacontrole eerste jaar

Er wordt geadviseerd om het eerste jaar naar de stomaverpleegkundige te gaan voor uw nacontroles. Tijdens deze afspraken kunt u vragen stellen over:

Vraag hulp

Heeft u vragen of problemen, blijf er niet mee zitten maar vraag hulp. Dat kan bij uw stomaverpleegkundige, uw medisch specialist of de huisarts. Vraag ook steun en hulp aan uw partner, vrienden, bekenden of andere stomadragers via de Stomavereniging

Meer informatie over Fase 13 vindt u in de folder ‘Dit is goede stomazorg!’

Lees meer over