Fase 2: Tijdens en na de operatie

Plaatsbepaling stoma door stomaverpleegkundigen Haga ZiekenhuisTijdens de operatie

  • Voor de operatie ziet u de medisch specialist. Hij of zij controleert of de stomaplaats duidelijk is gemarkeerd. In een kort gesprek checkt uw medisch specialist of alles duidelijk is. In sommige gevallen bent u met spoed geopereerd en wordt u onvoorbereid wakker met een stoma. 
  • Tijdens de operatie behandelt de medisch specialist uw ziekte of aandoening. Vervolgens legt hij of zij de stoma aan. Het kan ook zo zijn dat de behandeling alleen bestaat uit het aanleggen van een stoma.
  • Na de operatie vertelt de medisch specialist hoe de operatie is gegaan en of de behandeling is uitgevoerd zoals afgesproken. Daarnaast brengt de medisch specialist wijzigingen aan in het behandelplan, als de operatie daartoe aanleiding geeft.

Na de operatie

  • De stomaverpleegkundige bekijkt samen met u voor de eerste keer de stoma. U krijgt uitleg over de stoma en de werking ervan.
  • In de eerste 24 tot 48 uur nadat de stoma is aangelegd controleert de verpleegkundige regelmatig uw stoma. Dit om ervoor te zorgen dat bij complicaties op tijd kan worden ingegrepen.
  • De stomaverpleegkundige leert u stap voor stap hoe u de stoma verzorgt. Hij of zij bepaalt samen met u welk materiaal het beste bij u past. Er wordt een soort profiel opgesteld waaraan materiaal moet voldoen. Vervolgens wordt daar het materiaal bij gezocht.
  • De stomaverpleegkundige regelt dat de stomamaterialen voor de eerste periode thuis worden geleverd en dat uw zorgverzekeraar weet waar u het stomamateriaal gaat bestellen.
  • Voordat u naar huis gaat, controleert de stomaverpleegkundige uw stoma en informeert of er nog vragen of onduidelijkheden zijn. Eventueel bespreekt zij met u welke zorg u nodig heeft als u eenmaal thuis bent, bijvoorbeeld thuiszorg.

Lees meer over