Fase 1: U krijgt een stoma

Uitleg stomamateriaal door stomaverpleegkundige Haga ZiekenhuisU heeft gehoord dat er bij u een stoma wordt aangelegd. Bijvoorbeeld vanwege kanker, ontstekingen of aangeboren afwijkingen. In sommige gevallen bent u met spoed geopereerd en wordt u onvoorbereid wakker met een stoma. Kijk dan bij Fase 2: de aanleg van een stoma.

Gesprek met de stomaverpleegkundige

Voor de operatie heeft u een gesprek met de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige vertelt u alles over de stoma die bij u wordt aangelegd, over de gevolgen ervan op uw dagelijks leven en over de verzorging van de stoma. Zijn er zaken die invloed hebben op het dagelijks leven met een stoma? Bespreek dit dan met uw stomaverpleegkundige. Denk bijvoorbeeld aan de kleding die u draagt, uw hobby’s of uw werk. 

Plaats van de stoma?

De stomaverpleegkundige bepaalt samen met u waar de stoma komt. Voor de plaatsbepaling volgt de stomaverpleegkundige landelijk geldende richtlijnen. De stomaverpleegkundige stelt verschillende vragen. Bijvoorbeeld over uw levensstijl, beroep, religie, kleedgewoonten, hobby’s en sport. Ook vraagt ze u om te gaan liggen, zitten en bukken. Dit doet zij allemaal om samen met u goed te kunnen bepalen waar straks op uw buik de stoma het beste kan worden geplaatst.

De afgetekende plaats is voor de chirurg of uroloog een belangrijke markering waarvan alleen om medische reden wordt afgeweken. In een spoedsituatie ontbreekt de tijd voor een rustige plaatsbepaling. De chirurg of uroloog kiest dan samen met de stomaverpleegkundige de beste plek, op basis van ervaring en medische mogelijkheden.

Stomamateriaal uitproberen

Al voor de operatie bespreekt u samen met de stomaverpleegkundige welk stomamateriaal voor u het meest geschikt lijkt. De stomaverpleegkundige vraagt of u voor de operatie alvast verschillende stomamaterialen wilt ‘uitproberen’. Zo weet u hoe het opvangmateriaal voelt en of de gekozen plek goed is.

Gesprek met de chirurg of uroloog

De medisch specialist is degene die de stoma bij u aanlegt. Heeft u vragen over de ingreep, de plek waar de stoma komt en eventuele complicaties tijdens de operatie? De medisch specialist is uw belangrijkste aanspreekpunt. Hij of zij heeft aandacht voor uw totale gezondheid, dus ook voor eventuele andere aandoeningen en medicijnen die u gebruikt. Voor de medisch specialist is het belangrijk dat u openhartig bent. 

U mag verwachten dat uw medisch specialist de informatie in privacy aan u geeft en dat u wordt betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het persoonlijke behandelplan. De medisch specialist zal vragen of u het begrepen heeft en betrekt u actief bij het opstellen en uitvoeren van het behandelplan. Heeft u vragen, schroom niet om die te stellen. Neem iemand mee naar het gesprek. Twee horen altijd meer dan één.

Bedenktijd

Na het eerste gesprek krijgt u bedenktijd, zeker als er verschillende alternatieven voor u zijn. Uw medisch specialist geeft u de mogelijkheid voor een vervolggesprek. Als er sprake is van een spoedingreep, wordt deze mogelijkheid u niet geboden. Dan is daar namelijk geen tijd voor.

Meer informatie over Fase 1 vindt u in de folder ‘Dit is goede stomazorg!’

Lees meer over