Fase 1: Voor de operatie

Uitleg stomamateriaal door stomaverpleegkundige Haga ZiekenhuisGesprek met de stomaverpleegkundige

Voor de operatie heeft u een gesprek met de stomaverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de stoma en over wat dat betekent in het dagelijks leven. U kunt de stomaverpleegkundige en de chirurg of uroloog al uw vragen stellen. In sommige gevallen bent u met spoed geopereerd en wordt u onvoorbereid wakker met een stoma. 

Plaats van de stoma?

De stomaverpleegkundige bespreekt met u waar de stoma komt. Dit wordt op uw buik afgetekend. Waar de stoma precies komt, hangt van allerlei zaken af. De stomaverpleegkundige zal u verschillende vragen stellen. Bijvoorbeeld over uw levensstijl, beroep, religie, kleedgewoonten, hobby’s en sport. Maar ook de plooien op uw buik hebben invloed op de plaatsbepaling. De afgetekende plaats is voor de chirurg of uroloog een belangrijke markering waarvan alleen om medische reden wordt afgeweken. In een spoedsituatie ontbreekt de tijd voor een rustige plaatsbepaling. De chirurg of uroloog kiest dan samen met de stomaverpleegkundige de beste plek, op basis van ervaring en medische mogelijkheden.

Stomamateriaal uitproberen

Al voor de operatie bespreekt u samen met de stomaverpleegkundige welk stomamateriaal voor u het meest geschikt lijkt. De stomaverpleegkundige zal u vragen of u voor de operatie alvast verschillende stomamaterialen wilt ‘uitproberen’. Zo weet u hoe het opvangmateriaal voelt en of de gekozen plek goed is.

Gesprek met de chirurg of uroloog

Voorafgaand aan de operatie heeft u een gesprek met de chirurg of uroloog. Hij of zij controleert of de stomaplaats duidelijk is gemarkeerd en of alles voor u duidelijk is. Heeft u vragen, schroom niet om die te stellen. Neem iemand mee naar het gesprek. Twee horen altijd meer dan één.

Lees meer over