Urinestoma en neoblaas

Een urinestoma of neoblaas wordt aangelegd als de blaas niet meer goed werkt of als een ziekte het verwijderen van de blaas noodzakelijk maakt.

Drie mogelijkheden

Als alternatief voor de blaas zijn er drie mogelijkheden:

Wanneer een urinestoma of neoblaas?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom urine niet via de ‘normale’ weg het lichaam kan verlaten. Bijvoorbeeld bij een ziekte, erfelijke afwijking of ongeval. Dan kan het nodig zijn om een stoma of neoblaas aan te leggen. Mogelijke oorzaken van een stoma: