Deel dit bericht

Brede overeenstemming over goede hulpmiddelenzorg voor patiënten

Er is een brede overeenstemming bereikt over de invulling van goede hulpmiddelenzorg voor onder andere stomadragers. Dit gebeurde tijdens het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen van het Ministerie van VWS op 15 maart jl. Ook de Stomavereniging heeft hieraan meegewerkt. Het was hard nodig om afspraken te maken, vond ook de demissionair Minister van VWS, Edith Schippers. Patiënten ontvangen nu namelijk niet altijd de meest passende hulpmiddelen(zorg) en daarom riep zij partijen begin 2016 op om gezamenlijk afspraken te maken, die de kwaliteit van die hulpmiddelenzorg snel en merkbaar verbeteren.

Wat betekent dit voor mensen met een stoma?

Een belangrijk onderdeel van deze overeenstemming is het zogenaamde ‘functioneringsgericht voorschrijven’. Dit betekent dat bij het voorschrijven van hulpmiddelen rekening gehouden moet worden met de specifieke situatie van degene die een hulpmiddel nodig heeft, om zo te bepalen wat het best bij hem of haar past. Bijvoorbeeld welke aandoening heb je? Ben je mobiel? Doe je aan sport? Of vraagt je werk om een specifiek hulpmiddel? Meer maatwerk dus.

Hoe wordt dit verder geregeld?

De afspraken die tijdens het Bestuurlijk Overleg zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen en in de module stoma. Deze worden aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland, dat valt onder het Ministerie van VWS. In dit openbare Register is vastgelegd wat zorggaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars samen beschouwen als goede zorg. Het register bevat daarmee dus richtlijnen die onder andere zorgverzekeraars houvast bieden bij de zorginkoop voor 2018.

Hoe houdt de Stomavereniging vinger aan de pols?

Met alleen afspraken op papier zijn we er nog niet. Komende tijd wordt er aan een plan gewerkt om deze afspraken in te voeren. Vervolgens wordt tijdens de invoering gekeken welke problemen ontstaan om deze met alle partijen op te lossen. De Stomavereniging zal er steeds op toezien dat het belang van mensen met een stoma centraal staat en dat de afspraken die met elkaar zijn gemaakt worden nageleefd.

Wie namen er deel aan het Bestuurlijk Overleg?

Er zijn een groot aantal partijen die bij dit overleg aanschuiven, waaronder patiëntenverenigingen, zoals de Stomavereniging, Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) en Diabetesvereniging Nederland (DVN). Verder zijn de apothekers, verpleegkundigen, zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken, fabrikanten en huisartsen via hun (beroeps)verenigingen of koepelorganisaties vertegenwoordigd. Maar ook toezichthouders als de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ), Zorginstituut Nederlands (ZIN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn erbij, maar ontwikkelen niet mee aan de richtlijnen.

Meer artikelen

bezoekdienst
1 augustus 2022

Heb of krijg jij een stoma of pouch? Meld je aan voor onze bezoekdienst

Als je sinds kort een stoma/pouch hebt of binnenkort krijgt, dan komt er veel op je af. De kans is...

Lees verder
0
Nieuws
Vrijwilligers gezocht! (1)
27 juli 2022

Vrijwilligers gezocht voor werkgroep Virtueel Kantoor

Wij zoeken vrijwilligers voor in de centrale werkgroep Virtueel Kantoor. Vier keer per jaar is er...

Lees verder
9
InstagramNieuws
Facebookgroep StomaPARTNERS
26 juli 2022

Word jij moderator van onze Facebookgroep StomaPARTNERS?

Enkele maanden geleden hebben wij een besloten Facebookgroep opgericht, speciaal voor partners van...

Lees verder
9
InstagramNieuws
menu