Deel dit bericht

Ervaar jij weleens knelpunten in de stoma(hulpmiddelen)zorg?

De Stomavereniging wil graag weten welke knelpunten mensen ervaren in de stoma(hulpmiddelen)zorg en heeft hier een korte vragenlijst voor gemaakt. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de stoma(hulpmiddelen)zorg nog verder te verbeteren.

Doe je mee met ons onderzoek?

Dit kost 2 – 5 minuten. Volg deze link naar de vragenlijst. Ben je lid van de Stomavereniging? Dan kan het zijn dat je ook al een email hebt ontvangen over dit onderzoek. Je kunt slechts éénmaal meedoen.

Waarom doet de Stomavereniging dit onderzoek?

De Stomavereniging staat voor optimale kwaliteit van leven voor alle mensen met een stoma of pouch. Voor mensen met een stoma of pouch is dit nauw verbonden aan de materialen en hulpmiddelen die zij gebruiken.

Het Platform Stoma Hulpmiddelen is met betrokken partijen, zoals stomaverpleegkundigen, zorgverzekeraars, leveranciers, producenten en stomadragers bezig met een implementatie traject rondom ‘goed gebruik (stoma)hulpmiddelenzorg’. De NZA geeft in de monitor hulpmiddelenzorg (maart 2019) aan relatief weinig knelpunten in de hulpmiddelen zorg te ervaren en daarover ook weinig tot geen meldingen te ontvangen.

Uit de praktijk blijkt een genuanceerder beeld. De zoektocht naar passend materiaal blijkt voor stomadragers soms ingewikkeld. En ook stomaverpleegkundigen, fabrikanten en leveranciers geven aan knelpunten te ervaren in hun dagelijkse praktijk. Deze worden echter nergens centraal vastgelegd, en vaak individueel opgelost, waardoor er van structurele bundeling en uitwisseling van deze signalen nog geen sprake is, laat staan dat deze klachten de NZA bereiken.

In een recent overleg bij het ministerie van VWS bleek maar weer eens hoe belangrijk het is dat we kunnen laten zien wat er (nog) niet goed gaat. Begin 2020 wordt dit overleg herhaald en willen we de knelpunten in kaart hebben en kunnen aanbieden.

Meer artikelen

Stoma app
25 februari 2020

Wil jij meedenken over een nieuwe app voor stomadragers?

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt een mobiele applicatie om mensen met een stoma...

Lees verder
Nieuws
belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
menu