Deel dit bericht

Houd zelfzorgmiddelen in het basispakket

Zelfzorgmiddelen zoals maagzuurremmers, ORS, zouten en diarreeremmers kunnen standaard deel uit maken van de medicatie van veel mensen met een stoma of pouch. Verschillende organisaties, waaronder de Stomavereniging maken zich zorgen dat zelfzorggeneesmiddelen geen onderdeel uitmaken van de verzekerde zorg. En dit moet veranderen vindt de Stomavereniging. 

Brief aan de Vaste Kamercommissie VWS

Om de stapeling van zorgkosten te voorkomen, hebben Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in)  een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie VWS. Deze brief is op 27 juni 2018 ingebracht bij een bespreking over vergoedingen in het basispakket in 2019. De Stomavereniging heeft ervoor gezorgd dat middelen die voor mensen met een stoma of pouch van belang zijn, zijn opgenomen in deze brief

Wat wordt er nu vergoed?

Zelfzorgmiddelen zitten nu onder voorwaarden in het verzekerde pakket.  Zo worden ORS, diarreeremmers en bepaalde vitamines onder bepaalde voorwaarden vergoed. Bekijk de precieze voorwaarden op Zorgverzekeringenwijzer.nl en zoek op ‘zelfzorgmiddelen’. Vraag altijd voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar na of iets vergoed wordt. 

Meer informatie

We blijven de besprekingen hierover nauwlettend volgen en informeren hierover via onze gebruikelijke kanalen. Vindt meer informatie over dit onderwerp via onderstaande links:

Meer artikelen

Stoma app
25 februari 2020

Wil jij meedenken over een nieuwe app voor stomadragers?

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt een mobiele applicatie om mensen met een stoma...

Lees verder
Nieuws
belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
menu