Deel dit bericht

Kwaliteit en vergoeding stomamaterialen in 2014 topprioriteit

Volgens stomadragers moeten de kwaliteit en de vergoeding van stomamaterialen topprioriteit krijgen in 2014. Dit was eind juni het belangrijkste antwoord van stomapanelleden op de vraag welke thema’s stomadragers belangrijk vinden. De uitkomsten zijn inmiddels besproken in het strategisch overleg van de Ledenraad en worden opgenomen in het jaarplan 2014.

Onrust over stomamateriaal

Uit de resultaten van de enquête, waaraan maar liefst 509 stomadragers meededen, blijkt dat er onrust bestaat over de kwaliteit en de betaalbaarheid van stomamateriaal in de toekomst. Laten zorgverzekeraars straks producten in China maken? En dwingen zij dan stomadragers om die producten te gebruiken? Wat betekent dat voor de kwaliteit? Goed stomamateriaal is belangrijk voor stomadragers: want zonder goed materiaal is het zeer lastig om goed te functioneren. U ziet hierin duidelijk een taak voor de Nederlandse Stomavereniging weggelegd.

Reacties

Deelnemers aan de enquête hebben verschillende opmerkingen achtergelaten. Zoals: ‘Blijf bij politiek, zorgverzekeraars en andere beleidsmakers hameren op het belang van goed stomamateriaal’. Uit de enquête bleek verder dat stomadragers het lastig vinden om te overzien welke materialen er allemaal beschikbaar zijn: ‘Het zoeken naar goed materiaal, vooral in het begin, is zo belangrijk. Lekkage kan je sociale positie erg beïnvloeden. Dus ziekenhuizen en wijkverpleegkundigen moeten goed op de hoogte zijn. Iedere stomapatiënt verdient het passend materiaal en passende zorg te krijgen. Daar is geen discussie over mogelijk’.

Keuzevrijheid materiaal

De Nederlandse Stomavereniging verwacht in 2014 geen wijzigingen in de keuzevrijheid van stomamaterialen. Wel is het mogelijk dat medisch speciaalzaken u vragen stellen over het gebruik van uw materiaal. Dit kan positief zijn voor u, bijvoorbeeld als u ongemerkt steeds meer stomazakjes bent gaan gebruiken of als de plak sneller los laat dan voorheen. Een ander systeem of merk kan een oplossing bieden.

Ontwikkeling protocol

Voor de vereniging staat voorop dat een medisch speciaalzaak en/of zorgverzekeraar stomadragers niet zomaar kunnen vragen over te stappen op ander materiaal. Het wisselen van materialen mag nooit worden opgelegd. De vereniging maakt zich er hard voor dat stomadragers recht hebben op het stomamateriaal dat het beste bij hen past. Echter, nergens staat omschreven welk stomamateriaal dat is.

Dat is een ongewenste situatie. Daarom is de vereniging gestart met de ontwikkeling van het protocol ‘Hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma’. Met het doorlopen van het protocol wordt de keuze voor materiaal onderbouwd.

Uitgangspunt is dat de wensen en behoeften van de stomadrager matchen met kenmerken van het stomamateriaal. De stomaverpleegkundige en de stomadrager stellen samen een zogenaamd Plan van Eisen op, op basis waarvan materiaal wordt aangeraden. Dit is een nieuwe manier van denken. In 2014 gaat de Nederlandse Stomavereniging door met het ontwikkelen van het protocol.

Problemen?

Levert de keuze van materiaal in 2014 problemen op? Meld het ons via mijnervaring@stomaverening.nl onder vermelding van ‘vergoeding stomamatariaal’.

En verder in 2014

Wat doet de Nederlandse Stomavereniging in 2014 nog meer?

  • Actief lobbyen naar alle zorgverzekeraars die stomamaterialen inkopen om de belangen van stomadragers te behartigen.
  • Inrichten van een meldpunt om klachten en signalen over medisch speciaalzaken en zorgverzekeraars te registreren en eventueel actie ondernemen.
  • Eventueel worden klachten en signalen van leden gepubliceerd wanneer deze structureel van aard zijn en niet worden opgelost door bemiddeling van de vereniging of het juridisch steunpunt van de CG-Raad.

Meer artikelen

bezoekdienst
1 augustus 2022

Heb of krijg jij een stoma of pouch? Meld je aan voor onze bezoekdienst

Als je sinds kort een stoma/pouch hebt of binnenkort krijgt, dan komt er veel op je af. De kans is...

Lees verder
0
Nieuws
Vrijwilligers gezocht! (1)
27 juli 2022

Vrijwilligers gezocht voor werkgroep Virtueel Kantoor

Wij zoeken vrijwilligers voor in de centrale werkgroep Virtueel Kantoor. Vier keer per jaar is er...

Lees verder
9
InstagramNieuws
Facebookgroep StomaPARTNERS
26 juli 2022

Word jij moderator van onze Facebookgroep StomaPARTNERS?

Enkele maanden geleden hebben wij een besloten Facebookgroep opgericht, speciaal voor partners van...

Lees verder
9
InstagramNieuws
menu