Deel dit bericht

Mathot verliest kort geding tegen Menzis

Menzis hoeft het inkoopbeleid voor stomamateriaal niet aan te passen. Dat is de uitslag van een kort geding dat Mathot Medisch Speciaalzaken had aangespannen tegen zorgverzekeraar Menzis. Het staat Menzis vrij om hun inkoopbeleid te sturen op de laagste prijs. De rechter heeft zich verder niet uitgelaten over kwaliteit.

Mathot gaat in hoger beroep

Mathot windt er geen doekjes om: Ook zij willen een contract met Menzis, mits daarbij de kwaliteitsvoorwaarden voor goede zorg gerespecteerd worden. “Kwaliteit van zorg heeft een prijs en ‘kilo-knallers’ horen simpelweg niet thuis in de zorg”, aldus Mathot. Mathot gaat in hoger beroep en beraadt zich verder op de vervolgstappen.

Kwaliteit van stomazorg komt in het geding

Bij stomazorg staat functioneringsgericht voorschrijven centraal. Dat wil zeggen dat je recht hebt op de hulpmiddelen die jij nodig hebt. Dit hangt af van verschillende factoren. Je leeftijd bijvoorbeeld, het soort werk dat je doet, het type stoma en de onderliggende aandoening of ziekte. Het voorschrijven van stomazorg is dus maatwerk waarbij een nauwe afstemming is tussen de stomadrager, stomaverpleegkundige en leverancier.

Menzis koopt, als zorgverzekeraar, zorg in bij de medisch leveranciers. Maar volgens Mathot, heeft Menzis daarbij leveranciers gecontracteerd die stomazorg moeten leveren tegen bodemprijzen. Hierdoor is het als leverancier niet meer mogelijk om aan te sluiten op de zorgvraag van de patiënt en vanuit daar het best passende hulpmiddel aan te bieden. “De kwaliteit van de stomazorg komt hierbij ernstig in het geding”, aldus Mathot.

Wat vindt de Stomavereniging?

Anne Braakman, directeur van de Stomavereniging, had al eerder haar zorgen geuit in een blog op Zorgvisie. De Stomavereniging vreest namelijk dat deze uitspraak ernstige gevolgen kan hebben voor alle 38.000 mensen met een stoma in Nederland, en indirect voor alle zorgconsumenten. Dan gaan we terug naar de tijd vóór het functioneringsgericht voorschrijven, en krijgen mensen niet langer meer de hulpmiddelen die zij nodig hebben.

Naar aanleiding van deze blog heeft Menzis contact opgenomen met de Stomavereniging. Er staat begin november een afspraak met de Stomavereniging gepland. Dit om onze zorgen weg te nemen over de kwaliteitsgaranties van de gecontracteerde medisch speciaalzaken.

Gevolgen voor u als stomadrager in 2019?

Menzis contracteert vier medisch speciaalzaken/leveranciers. Daar zit Mathot niet bij. Volgens de zorgverzekeraars, blijven de afspraken omtrent hulpmiddelenzorg voor stomadragers gelijk aan de afspraken in 2018. Dat moet ook wel, want deze afspraken zijn vanaf 1 januari 2018 vastgelegd in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. De praktijk blijkt helaas weerbarstiger te zijn dan de theorie. De Stomavereniging maakt zich er hard voor dat deze afspraken komende jaren ook echt worden gerealiseerd.

Wat kunt u doen?

In de volgende digitale nieuwsbrief in november geeft de Stomavereniging meer informatie over de uitkomsten uit het gesprek met Menzis. Heeft u de indruk dat de levering van materialen en stomahulpmiddelen niet loopt zoals u gewend bent? Geef uw ervaringen, positief of negatief, aan ons door. Ga daarvoor naar ons Meldpunt Stomamaterialen.

Meer artikelen

belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
vegetables-nieuiwsbericht
18 februari 2020

Heb jij ervaring met een diëtist?

Heb je voedingsadvies gekregen van een stomaverpleegkundige én / of een diëtist? Wat zijn je...

Lees verder
Nieuws
menu