Deel dit bericht

Module Stoma hulpmiddelen

Rondom het voorschrijven van stomamateriaal en hulpmiddelen gelden vanaf 1 januari 2018 nieuwe afspraken. De kern van de afspraken is dat een stomaverpleegkundige samen met u kijkt welk stomamateriaal het beste past bij uw situatie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. De afspraken zijn gemaakt tussen de Stomavereniging, V&VN, Stomaverpleegkundigen, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars. 

Wat betekenen deze afspraken voor u?

Dat u ervan uit mag gaan dat u het meest adequaat functionerend materiaal krijgt voorgeschreven. En dat inzichtelijk is hoe tot deze keuze is gekomen. Bij het zoeken naar materiaal is het belangrijk dat u aangeeft wat u wilt en hoe u leeft.

Zorgverzekeraars en leveranciers geven aan dat er in de contractafspraken wordt verwezen naar de moduletekst. Dit betekent dat ook zij zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. 

Geef uw ervaringen aan ons door

Uw ervaringen, positief of negatief, met het voorschrijven van stomamaterialen horen wij graag. Ga daarvoor naar ons meldpunt stomamaterialen. Belangrijk voor u om te weten is dat de stomamaterialen die in 2017 niet vergoed werden, ook in 2018 niet worden vergoed.

Veelgestelde vragen over Module Stoma Hulpmiddelen

Vraag: waarom moesten er nieuwe afspraken worden gemaakt?

De afspraken zijn gemaakt omdat de hulpmiddelenzorg, ook de zorg rond stomahulpmiddelen, beter moest. Door het ontbreken van duidelijke afspraken is het nu niet altijd duidelijk welk hulpmiddel het beste past bij de zorgvraag van u als stomadrager. Dit kan zorgen voor onduidelijkheid en dat willen we met de nieuwe afspraken gaan voorkomen.

Vraag: welke afspraken zijn er gemaakt?

De belangrijkste afspraak is dat allereerst wordt gekeken of de stomamaterialen passen bij de zorgvraag van u als stomadrager. Daarnaast is afgesproken dat het voorschrijven van stomamaterialen doeltreffend en doelmatig gebeurt. Het onbelemmerd functioneren op fysiek, individueel en maatschappelijk niveau van u als stomadrager staat hierbij centraal. Dit wordt ook wel functioneringsgerichte aanspraak genoemd.

Vraag: wat is functioneringsgerichte aanspraak?

In de Module Stoma Hulpmiddelen wordt uitgegaan van functioneringsgerichte aanspraak. Daarmee wordt bedoeld dat in het proces van voorschrijven het functioneren van u als stomadrager centraal staat. Mensen met een stoma hebben een stoornis in de functies gerelateerd aan urinelozing en/of defecatie. Daarmee samenhangend kunnen zij allerlei beperkingen in activiteiten ondervinden en/of participatieproblemen hebben (werk, hobby’s). Deze functioneringsproblemen kunnen (deels) worden opgeheven door adequaat functionerende hulpmiddelen. Hiermee worden stomamaterialen zoals plakken en zakken bedoeld en eventueel aanvullende hulpmiddelen.

Daarbij moet er sprake zijn van verantwoorde zorg die van goed niveau is, doeltreffend, doelmatig en vraaggericht wordt verleend en het beste past bij uw zorgvraag. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn waarom gekozen is voor dat specifieke hulpmiddel. Voor een verdere toelichting op functioneringsgerichte aanspraak wordt verwezen naar het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de Module Stoma Hulpmiddelen.

Vraag: met wie zijn deze afspraken gemaakt?

De afspraken zijn gemaakt tussen de Stomavereniging, V&VN, Stomaverpleegkundigen, leveranciers, fabrikanten en zorgverzekeraars.

Vraag: hoe zijn de afspraken over stomazorg vastgelegd?

De afspraken liggen vast in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland, wat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Deze afspraken komen voort uit het bestuurlijk overleg hulpmiddelen. Daarin participeren onder andere de V&VN, Stomaverpleegkundigen en andere zorgprofessionals, fabrikanten, leveranciers, zorgverzekeraars, de Stomavereniging, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Zorginstituut.

Vraag: hoe zijn de afspraken over andere hulpmiddelen vastgelegd?

In het kwaliteitsregister van het Zorginstituut is ook het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg opgenomen. Dit kwaliteitskader beschrijft de uitgangspunten voor wat goede hulpmiddelenzorg is. Het gaat daarbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de zorgverzekeringswet. Er staat in hoe keuze van het juiste hulpmiddel voor een patiënt tot stand hoort te komen. Het geeft zorgverzekeraars houvast bij de zorginkoop en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop aanspreken.

Voor stomazorg zijn specifieke afspraken gemaakt, die een aanvulling zijn op het generieke kwaliteitskader. Ook is er een Module Continentie Hulpmiddelen en een Module Diabetes Hulpmiddelen.

Vraag: voor wie zijn de afspraken gemaakt?

De Module Stoma Hulpmiddelen heeft betrekking op de hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma. Het gaat daarbij om mensen met een colostoma, Malone stoma, ileostoma, muceuze fistel, Mitrofanoff stoma of urostoma.

Vraag: wat heb ik er als stomadrager aan?

Dat je het meest adequaat functionerend materiaal krijgt voorgeschreven. En dat inzichtelijk is hoe tot deze keuze is gekomen.

Meer artikelen

bezoekdienst
1 augustus 2022

Heb of krijg jij een stoma of pouch? Meld je aan voor onze bezoekdienst

Als je sinds kort een stoma/pouch hebt of binnenkort krijgt, dan komt er veel op je af. De kans is...

Lees verder
0
Nieuws
Vrijwilligers gezocht! (1)
27 juli 2022

Vrijwilligers gezocht voor werkgroep Virtueel Kantoor

Wij zoeken vrijwilligers voor in de centrale werkgroep Virtueel Kantoor. Vier keer per jaar is er...

Lees verder
9
InstagramNieuws
Facebookgroep StomaPARTNERS
26 juli 2022

Word jij moderator van onze Facebookgroep StomaPARTNERS?

Enkele maanden geleden hebben wij een besloten Facebookgroep opgericht, speciaal voor partners van...

Lees verder
9
InstagramNieuws
menu