Deel dit bericht

Oordeel toiletten in treinen: geen ongelijke behandeling

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het ontbreken van toiletten in regionale treinen geen schending is van de mensenrechten. Wel adviseren zij de provincie Gelderland om de eis voor toiletten op te nemen in de volgende aanbesteding. Het College doet deze aanbeveling in zijn rol als toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap.

Tegemoetkoming aan de klacht 

Met deze opvatting komt het College in belangrijke mate tegemoet aan twee vrouwen die Connexxion, Hermes en Arriva hadden aangeklaagd omdat ze geen toiletten hebben in hun treinen. De twee vrouwen waren naar het College gestapt omdat ze kampen met een aandoening waardoor ze regelmatig van het toilet gebruik moeten maken.

De vrouwen werden gesteund in hun klacht door diverse patiĆ«ntenorganisaties zoals de PatiĆ«ntenfederatie, MS vereniging Nederland, Bekkenbodem4All, Stomavereniging, Colitis en Ulcerosa Vereniging (CCUVN) en de Toiletalliantie. Met ondersteuningsbrieven hebben deze organisaties duidelijk gemaakt dat dit probleem een veel grotere groep mensen treft.

Teleurgesteld

Stichting TreinenMetToiletten is teleurgesteld dat de huidige wetgeving niet toereikend is om toiletten in de trein verplicht te stellen. Aanbieders van openbaar vervoer zijn weliswaar verplicht om doeltreffende aanpassingen te verrichten, maar in de wet staat niet expliciet vermeld dat een toegankelijk voertuig over sanitaire voorzieningen moet beschikken.

Verantwoordelijkheid

Hoewel er wettelijk gezien geen sprake is van discriminatie, vraagt het College wel aan de provincie om de eis voor voldoende toiletten op de nemen in de volgende aanbesteding. Daarnaast heeft het College de regionale vervoerders nadrukkelijk gewezen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het verzekeren van de toegankelijkheid van treinen.

Bron

Treinen met toiletten
College voor de Rechten van de Mens

Meer artikelen

Stoma app
25 februari 2020

Wil jij meedenken over een nieuwe app voor stomadragers?

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt een mobiele applicatie om mensen met een stoma...

Lees verder
Nieuws
belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
menu