Deel dit bericht

Stomamateriaal dat precies bij u past

De Stomavereniging heeft samen met andere partijen afspraken gemaakt over het voorschrijven van stomamaterialen. Kern is dat het functioneren van u als stomadrager centraal staat. De afspraken zijn vastgelegd in een kwaliteitsregister. En nu? We verwachten dat alle zorgverleners en medisch speciaalzaken die te maken hebben met stomazorg binnen vijf jaar met de nieuwe methode van voorschrijven gaan werken.

Wat is de belangrijkste afspraak?

De belangrijkste afspraak is dat de stomamaterialen passen bij de zorgvraag van u als stomadrager. Daarnaast is afgesproken dat het voorschrijven van stomamaterialen doeltreffend en doelmatig gebeurt, dus dat er gelet wordt op de kosten. Anders gezegd: u krijgt wat u nodig heeft, goedkoop als dat kan en duurder als het moet.

Met wie is dit afgesproken?

De afspraken zijn gemaakt met de Stomavereniging, stomaverpleegkundigen, medisch speciaalzaken, fabrikanten en zorgverzekeraars. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

Waarom is dit belangrijk?

Dit is belangrijk omdat we willen dat u stomamaterialen kunt gebruiken die passen bij uw persoonlijke behoefte en zorgnoodzaak. Dus: dat u materialen krijgt waardoor u, ondanks de beperking van een stoma, het leven kunt leiden dat u wilt. Dit noemen we ook wel functioneringsgericht voorschrijven.

Werken stomaverpleegkundigen en medisch speciaalzaken er al mee?

Nog niet. Wél bestaan er al enige jaren afspraken tussen stomadragers, stomaverpleegkundigen en medisch speciaalzaken over de noodzaak om functioneringsgericht voor te schrijven. Op sommige plekken in het land zijn hier ook al verdere stappen in gezet. Nu de afspraken zijn vastgelegd in het kwaliteitsregister, staat de deur open om hier ook landelijk mee te gaan werken.

Wat gaat er komende periode gebeuren?

Komend jaar worden de afspraken omgezet in een digitale tool voor stomaverpleegkundigen en medisch speciaalzaken. Er wordt op dit moment samen gekeken hoe we dit financieel rond kunnen krijgen. Vervolgens moet de tool in de praktijk getest worden en zullen de stomaverpleegkundigen en medisch speciaalzaken in het gebruik getraind worden.

Op 1 januari 2018 wordt een meldpunt geopend waar ervaringen met het functioneringsgericht voorschrijven kunnen worden gemeld.

Meer artikelen

Stoma app
25 februari 2020

Wil jij meedenken over een nieuwe app voor stomadragers?

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt een mobiele applicatie om mensen met een stoma...

Lees verder
Nieuws
belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
menu