Deel dit bericht

Stomazorg in het ziekenhuis beter dan stomazorg thuis

Stomazorg in het ziekenhuis wordt beter gewaardeerd dan stomazorg thuis. En dat terwijl er een steeds grotere druk is om mensen weer snel naar huis te laten gaan na een operatie. Tijd voor betere afspraken met organisaties die thuis stomazorg leveren, aldus de Stomavereniging. “Met de beste bedoelingen, heb ik in de eerste tijd thuis hele slechte stomazorg gehad”

Onvoldoende afspraken over goede stomazorg thuis

De stomazorg die thuis wordt geleverd is soms onder de maat. Dit blijkt uit een onderzoek door de Stomavereniging uit 2017 bij 1.554 mensen met een stoma. De uitkomsten van dit onderzoek golden als basis voor kwaliteitscriteria in de keten, die vanaf nu beschikbaar zijn.

Hierin staat aan welke kwaliteitscriteria organisaties volgens de Stomavereniging zouden moeten voldoen om thuis stomazorg te leveren. “Deze criteria stellen we al jaren aan de stomazorg in ziekenhuizen, bijvoorbeeld met de Stoma Zorgwijzer. Nu wordt het tijd om deze kwaliteitsslag ook in de thuissituatie te maken” aldus Anne Braakman, directeur van de Stomavereniging.

Wat verwachten mensen van de stomazorg thuis?

In de thuissituatie willen mensen geholpen worden door een verpleegkundige die verstand heeft van stomazorg. Een vaak gehoord geluid is dat de verpleegkundige die over de vloer komt vriendelijk en hartelijk is, maar niet altijd goed weet wat er moet gebeuren. Stomadragers willen geen wisselende mensen over de vloer, die bovendien soms tegenstrijdige adviezen geven.

De begeleiding en het aanleren hoe de stoma verzorgd moet worden, moet worden gedaan door een stomaverpleegkundige; aldus stomadragers. En daar zit ‘m nou net de crux. Er zijn ruim 38.000 stomadragers in Nederland en daar komen jaarlijks 7.000 nieuwe stomadragers bij. Maar er zijn ook heel veel thuiszorgorganisaties. De kans dat je iemand met een stoma tegenkomt in de thuiszorg, is daardoor niet groot. Maar het is wél belangrijk dat de verpleegkundige op dat moment juiste begeleiding weet te geven.

Oproep aan thuiszorgorganisaties; vijf afspraken

De Stomavereniging pleit voor betere afspraken met organisaties die thuis stomazorg leveren. Het gaat om de volgende vijf afspraken:

  • Verpleegkundigen werken volgens de afspraken in de Evidence Based Richtlijn Stomazorg en in de Module Stoma Hulpmiddelen.
  • Organisaties die betrokken zijn bij de stomazorg, stemmen onderling met elkaar af. Het is daarbij voor de stomadrager te allen tijde duidelijk wie het eerste aanspreekpunt is wanneer het gaat om de zorg rondom de stoma.
  • Wanneer er twijfels zijn over de stomahulpmiddelen, of er doen zich problemen of complicaties voor, dan wordt contact opgenomen met de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis.
  • Verpleegkundigen kunnen ondersteunen bij het bestellen van de stomamaterialen.
  • Verpleegkundigen in de thuiszorg nemen minimaal éénmaal per jaar deel aan een regionale bijeenkomst of scholing. Verpleegkundigen kijken regelmatig bij elkaar mee hoe in de thuissituatie wordt gehandeld.

Meer informatie over stomazorg?

Lees meer informatie over stomazorg op onze website of in de folder ‘Dit is goede stomazorg!’. Of download de kwaliteitscriteria via deze link.

Meer artikelen

belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
vegetables-nieuiwsbericht
18 februari 2020

Heb jij ervaring met een diëtist?

Heb je voedingsadvies gekregen van een stomaverpleegkundige én / of een diëtist? Wat zijn je...

Lees verder
Nieuws
menu