Deel dit bericht

Uitreiking certificaten Stoma Zorgwijzer

De Stomavereniging feliciteert de ziekenhuizen die dit jaar het groene vinkje voor stomazorg krijgen. Voor darmstomazorg gaan de felicitaties uit naar 77 van de 78 en voor urinestomazorg naar 63 van de 71 deelnemende ziekenhuizen. In een aantal regio’s zijn de oorkondes met het groene vinkje van de Stoma Zorgwijzer persoonlijk uitgereikt aan de stomapoli’s, zoals rechts in het Gelre ziekenhuis.

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 5 jaar?

De afgelopen jaren is er veel verbeterd in ziekenhuizen. De eerste set normen die in 2012 werden gebruikt om de ziekenhuiszorg te toetsen, bestond uit minimale normen waaraan de stomazorg moest voldoen. Iedere twee jaar zijn deze normen doorontwikkeld. De volgende punten zijn, mede door toedoen van de Stoma Zorgwijzer in de afgelopen vijf jaar verbeterd:

  • het kunnen oefenen met stomamateriaal voorafgaand aan de operatie,
  •  het opleiden van afdelingsverpleegkundigen,
  • het registeren van complicaties na een operatie,
  • het invoeren van een combinatie afspraak bij de eerste controle na een operatie,
  • de bereikbaarheid binnen en buiten kantooruren,
  • de integratie van stomazorg in zorgpaden van darm- en blaaskanker,
  • het voeren van regelmatig overleg tussen artsen die een stoma aanleggen en stomaverpleegkundigen én
  • het voeren van overleg tussen stomaverpleegkundigen en zorgverleners in de regio,
  • implementatie van verschillende punten uit de EB Richtlijn Stomazorg zoals plaatsbepaling; frequentie van nacontroles in het eerste jaar en overdracht naar de thuiszorg.

Stoma Zorgwijzer in 2018

De informatie over de stomazorg blijft ook in 2018 het hele jaar te zien op www.stomazorgwijzer.nl. Inmiddels zijn alle betrokkenen al wel op de hoogte gesteld dat de Stomavereniging gaat stoppen met de Stoma Zorgwijzer. In het nieuwsbericht op onze website kunt u teruglezen lezen wat de achterliggende redenen zijn om te stoppen en waar wij ons de komende tijd mee bezig gaan houden.

Meer artikelen

Stoma app
25 februari 2020

Wil jij meedenken over een nieuwe app voor stomadragers?

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt een mobiele applicatie om mensen met een stoma...

Lees verder
Nieuws
belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
menu