Deel dit bericht

Wat zijn je rechten als patiënt?

Zowel jij als je zorgverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat je deze kent, zodat je weet waar je recht op hebt en je positie als patiënt wordt versterkt. In dit E-book van de Nederlandse Patiëntenfederatie staan de belangrijkste rechten en plichten beschreven.

Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO)

De rechten van de patiënt zijn in de Wet op de Geneeskundige Behandelings- Overeenkomst (WGBO) vastgelegd. Deze wet regelt de behandelrelatie tussen patiënt en hulpverlener. De WGBO is op 1 april 1995 in werking getreden.

E-book Patiëntenrechten

Het e-book Patiëntenrechten behandelt negen onderwerpen:

  • Het eerste gedeelte gaat over de WGBO
  • Inzage in het medisch dossier
  • Een tweede mening/second opinion vragen
  • Wat zegt de wet over kinderen, hun ouders en patiëntenrechten
  • Vragen over de huisarts
  • Vragen over de tandarts
  • Het geven van toestemming voor behandelingen
  • Wat doe ik als ik een klacht heb over de zorg
  • Het nemen van beslissingen in de zorg.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Meer artikelen

Stoma app
25 februari 2020

Wil jij meedenken over een nieuwe app voor stomadragers?

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt een mobiele applicatie om mensen met een stoma...

Lees verder
Nieuws
belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
menu