Deel dit bericht

Wie bepaalt welk stomamateriaal nodig is?

Steeds vaker krijgen mensen niet de medische hulpmiddelen die passen bij hun aandoening. Dit zegt Francis Bolle, lobbyist van de vereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN), in het AD. Zij doelt op continentie- en stomamateriaal en katheters. Bij verkeerd gebruik kunnen deze ernstig lichamelijk letsel opleveren en tot hoge extra zorgkosten leiden. De Stomavereniging deelt de zorgen van de V&VN en pleit op korte termijn voor invoering van het Protocol hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma.

Stomazorg is maatwerk!

Uit een enquête onder bijna 800 stomadragers waarover de Stomavereniging in mei 2015 publiceerde, blijkt dat het vinden van passend materiaal voor een kwart van de stomadragers langer dan een jaar duurt. Ook blijkt dat er een relatie is tussen het voorkomen van lichamelijke problemen en hoelang iemand zoekt. Belangrijke redenen voor mensen om over te stappen op ander materiaal zijn lekkages (55%), oncomfortabel materiaal (35%) en huidproblemen (29%).

Invoer protocol noodzaak

Het vinden van het juiste stomamateriaal moet volgens de Stomavereniging een samenspraak zijn tussen stomadragers en gespecialiseerde stomaverpleegkundigen. Mensen met een stoma kunnen immers goed aangeven wat hun wensen zijn. En stomaverpleegkundigen hebben de specialistische kennis om het best passende materiaal te vinden.

Momenteel zijn er geen richtlijnen of normen die bepalen welk hulpmiddel het meest adequaat is voor de stomadrager. Volgens de Stomavereniging zorgt dit ervoor dat partijen zoals zorgverzekeraars of leveranciers de ruimte krijgen om af te gaan wijken van dat wat de stomaverpleegkundige specialist voorschrijft. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling vindt de Stomavereniging.

Minister Schippers refereert hier ook aan in haar brief van 13 oktober aan de tweede kamer. Zij geeft aan dat er steeds vaker geluiden zijn dat de hulpmiddelenzorg onder druk staat en dat er zorgen zijn over de kwaliteit van hulpmiddelenzorg, keuzevrijheid, de productkwaliteit en het toezicht. De Stomavereniging dringt er dan ook bij de minister op aan om het bestuurlijk overleg, waarvoor ook de Stomavereniging is uitgenodigd, zo snel mogelijk plaats te laten vinden.

Klik hier voor de link naar het volledige artikel in het Algemeen Dagblad.

Meer artikelen

belasting
18 februari 2020

Belasting: aftrek zorgkosten 2019

Leven met een stoma, pouch of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,...

Lees verder
Nieuws
Complicaties sww
18 februari 2020

Knelpuntenanalyse stoma hulpmiddelenzorg

In december 2019 vroegen we welke knelpunten worden ervaren in de stoma hulpmiddelenzorg. Maar...

Lees verder
Nieuws
vegetables-nieuiwsbericht
18 februari 2020

Heb jij ervaring met een diëtist?

Heb je voedingsadvies gekregen van een stomaverpleegkundige én / of een diëtist? Wat zijn je...

Lees verder
Nieuws
menu