Organisatie

Het landelijk bureau van de Stomavereniging is gevestigd in Houten telt 7 part-time medewerkers. Daarnaast worden wij ondersteund door ruim 100 vrijwilligers, verspreid door heel Nederland.

Samen werken wij aan goede informatie en advies voor mensen die een stoma hebben of krijgen, komen op voor goede zorg en zetten ons in voor verbetering van maatschappelijke knelpunten die mensen met een stoma ondervinden.

Verenigingsstructuur

De directie legt verantwoording af aan het Verenigingsbestuur en de Ledenraad. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces en uiteindelijk ziet de Ledenraad toe op het resultaat. Daarnaast heeft de Stomavereniging een Adviesraad bestaande uit artsen, stomaverpleegkundigen en deskundigen uit het bedrijfsleven.

Op het Landelijk bureau, bestaande uit een directeur, beleidsmedewerker, communicatieadviseur, communicatiemedewerker, financieel medewerker, office manager en secretariaatsmedewerker, wordt uitvoering gegeven aan het beleid van de Stomavereniging.

Lees meer over:

Of ga naar