Bestuur en adviesraad

Verenigingsbestuur

 • Rein van der Leeuw (voorzitter)
 • John van de Langenberg (vice-voorzitter)
 • Babs Banning (penningmeester)
 • Carl-Peter Cremers (algemeen bestuurslid)
 • Rob van Kesteren (algemeen bestuurslid)

Adviesraad

 • Drs. Anthony van de Ven, chirurg
 • Dr. Arjen Noordzij, uroloog
 • Drs. Károly Illy, kinderarts
 • Dr. Ton Naber, gastro-enteroloog
 • Mark Meyer, Nefemed
 • Ineke Claessens, V&VN afdeling stomaverpleegkundigen
 • Rina Eilers, stomaverpleegkundige
 • Robert van Roermund, FHI
 • Karen Rutgers, maatschappelijk werker

Ereleden

 • Károly Illy
 • Ria Smeijers