Bestuur en adviesraad

De directie van de Stomavereniging legt verantwoording af aan het Verenigingsbestuur en de Ledenraad. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces en uiteindelijk ziet de Ledenraad toe op het resultaat. Daarnaast heeft de Stomavereniging een Adviesraad bestaande uit artsen, stomaverpleegkundigen en deskundigen uit het bedrijfsleven.

Verenigingsbestuur

 • Rein van der Leeuw (voorzitter)
 • John van de Langenberg (vice-voorzitter)
 • Babs Banning (penningmeester)
 • Carl-Peter Cremers (algemeen bestuurslid)
 • Sanne Blom
 • Arjen Noordzij
 • Maria Wiebosch – Steeman

Adviesraad

 • Drs. Anthony van de Ven, chirurg
 • Dr. Arjen Noordzij, uroloog
 • Dr. Ton Naber, gastro-enteroloog
 • Wilma in de Braekt, Nefemed
 • Ineke Claessens, V&VN afdeling stomaverpleegkundigen
 • Rina Eilers, stomaverpleegkundige
 • Oscar de Goederen, FHI
 • Karen Rutgers, maatschappelijk werker

Ereleden

 • Károly Illy
 • Ria Smeijers