Bestuur en adviesraad

De directie van de Stomavereniging legt verantwoording af aan het Verenigingsbestuur en de Ledenraad. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces en uiteindelijk ziet de Ledenraad toe op het resultaat. Daarnaast heeft de Stomavereniging een Adviesraad bestaande uit artsen, stomaverpleegkundigen en deskundigen uit het bedrijfsleven.

Verenigingsbestuur

 • Rein van der Leeuw (voorzitter)
 • Sanne Blom (vice-voorzitter)
 • John van de Langenberg (penningmeester)
 • Carl-Peter Cremers (algemeen bestuurslid)
 • Vacant (algemeen bestuurslid)
 • Arjen Noordzij  (algemeen bestuurslid)

Adviesraad

 • Drs. Anthony van de Ven, chirurg
 • Vacature
 • Dr. Ton Naber, gastro-enteroloog
 • Wilma in de Braekt, Nefemed
 • Vacature
 • Rina Eilers, stomaverpleegkundige
 • Oscar de Goederen, FHI
 • Karen Rutgers, maatschappelijk werker

Ereleden

 • Károly Illy
 • Ria Smeijers